דרושים: משרות פנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

רכז/ת תכניות לימודים אוניברסיטאיות לתואר ראשון (JB-265) (2020/מכרז/JB-265)

היחידה המציעה: המזכירות האקדמית
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 25/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.
תיאור התפקיד:

ריכוז של הוועדה האוניברסיטאית לתואר ראשון, ועדות מעקב וועדות אד-הוק בכל הקשור לתוכניות לימודים לתואר ראשון, לרבות בדיקה והכנה של החומרים לדיון, רישום תקציר הישיבה, ניסוח והפצה של ההחלטות, הטמעה ומעקב אחר ביצוען.
טיפול בשינויים בתוכניות הלימודים הקיימות לתואר ראשון. טיפול בפתיחת תוכניות חדשות, לרבות שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. טיפול בכל הנוגע לתוכניות הלימודים מול המועצה להשכלה גבוהה.
ריכוז וסיוע בהכנת דיווחים בנושאים שונים שעל סדר יומה של המועצה להשכלה גבוהה.
הדרכת הקמפוס בכל הקשור לתכניות הלימודים לתואר ראשון, לרבות אחריות להטמעה של כללי האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה בנושאים אלה.
קשר עם גורמים באוניברסיטה ומחוצה לה, לרבות המועצה להשכלה גבוהה.
ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש.

דרישות המשרה:

תואר אקדמי.
ניסיון של מספר שנים בתפקיד אדמיניסטרטיבי עצמאי, רצוי בתחום המינהל האקדמי.
רצוי ניסיון בכתיבת פרוטוקולים.
ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות,שליטה בתוכנות OFFICE, בדגש על EXCEL.
יכולת התמודדות עם ריבוי משימות, עם עומס ועמידה בלוחות זמנים.
יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בעבודה בצוות.
ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה באנגלית ברמה טובה מאד, לרבות יכולת תכתובת והבעה בשפות אלה.
יוזמה, יכולת תיאום, ארגון ומעקב.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

הערה:  התפקיד כרוך בביצוע שעות נוספות בהתאם לצורך.

אחראי/ת טכני/ת של מעבדת שירות (JB-264) (2020/פרסום/JB-264)

היחידה המציעה: המחלקה להנדסה ביו-רפואית/הפקולטה להנדסה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 23/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.
תיאור התפקיד:

אחריות לתפעול השוטף ולתחזוקה של חדר תרביות במעבדה להנדסת רקמות וביו-חומרים במחלקה להנדסה ביו-רפואית, כולל:

הדרכת סטודנטים במעבדה והשתתפות בהנחיית פרויקטים המבוצעים על ידם.
ביצוע פרוצדורות ביולוגיות (הפקה וגידול תרביות תאים וצביעתם ועוד). 
ביצוע טכניקות ביוכימיות (הפקה וכימות חלבונים, ELISA, Immuboblotting, PCR, טרנספקציות ו – GFP).
טיפול שוטף בענייני המעבדה, לרבות אחריות לנושא הבטיחות, להפעלת הציוד ותחזוקתו, טיפול בתקציב ובהזמנות רכש.
השתתפות במחקרים .

ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש.

דרישות המשרה:

תואר שני לפחות במדעי החיים או רפואה.
ניסיון של מספר שנים בעבודה במעבדה, הכולל ניסיון עם תרביות ושיטות של ביולוגיה מולקולרית ועם מערכות תומכות ניסויי מעבדה.
שליטה בשפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
יכולת הדרכה.
כושר ארגון ותיאום.
יוזמה ויכולת להניע העמדת מערכות ניסיוניות חדשות ופרוטוקולים ניסיוניים חדשים.  
יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בצוות.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

 

כפיפות :  לראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית

מזכיר/ת בחינות ותלמידים (JB-263) (2020/מכרז/JB-263)

היחידה המציעה: הפקולטה למדעי הרוח
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 23/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד .
תיאור התפקיד:

ריכוז הטיפול במערך הבחינות בפקולטה, כולל:

תיאום ועדכון לוח הבחינות מול החוגים ופרסום בידיעון הפקולטה.
אחריות לגיוס המשגיחים, הנחייתם, שיבוצם ופיקוח על עבודתם.
טיפול ברשימות הנבחנים.
החזרת הבחינות וסריקתן הממוחשבת.
ריכוז ההתאמות הלימודיות של התלמידים.
קבלת קהל וטיפול בפניות המגוונות במזכירות תלמידים, לרבות ייעוץ והכוונה כלליים.
סיוע בארגון טקסי הענקת התארים בפקולטה.
ביצוע מטלות נוספות כפי שיידרש ויוטלו ע"י ראש המנהל.

דרישות המשרה:

תעודת בגרות מלאה לפחות, רצוי תואר אקדמי.                                                                                                 תישקל מועמדותם של עובדים ותיקים שאינם עומדים בדרישת ההשכלה ועברו השתלמויות מקצועיות רלוונטיות לתפקיד.
ניסיון של מספר שנים בתפקיד אדמיניסטרטיבי עצמאי.
רצוי ניסיון במינהל תלמידים, לרבות ניסיון בעבודה עם מערכת מינהל תלמידים.
ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, כולל שליטה בתוכנות OFFICE.
ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה באנגלית ברמה טובה.
יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בעבודה בצוות.
כושר תיאום וארגון.
יכולת הנחייה ופיקוח.
יכולת התמודדות עם עומס משימות.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

הערה:   נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות בהתאם לצורך

  וכן לעבודה ביום שישי בתקופת הבחינות, באם תידרש (מס' פעמים במהלך שנת הלימודים).

 

 

מנהל/ת יחידת טרום מחקר (JB-262) (2020/מכרז/JB-262)

היחידה המציעה: רשות המחקר
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 20/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד .
תיאור התפקיד:

אחריות על פעילות היחידה, כולל:

אחריות לאיסוף מידע אודות קרנות למימון מחקרים בארץ ובחו"ל והפצתו לחוקרים.
אחריות לייזום הגשת הצעות מחקר וסיוע לחוקרים בהכנת ההצעות ובבניית תקציבי המחקר והגשתם לקרנות                      בארץ ובחו"ל.
קיום קשר שוטף עם קרנות המחקר ועם שותפי המחקר, בארץ ובחו"ל, בכל הקשור להצעות המחקר ולהסכמי המחקר.
טיפול בהתקשרות החוזית עם קרנות המחקר, לרבות ניהול מו"מ על סעיפי ההסכמים עם הגורמים האחראים בקרנות המממנות ועם שותפי המחקר,בארץ ובחו"ל, בתיאום עם הלשכה המשפטית של האוניברסיטה.
אחריות לפתיחת תקציבי המחקר החיצוניים בהתאם לכללי הקרנות  ולנוהלי האוניברסיטה.
אחריות לתהליך הגשת דוחות מדעיים על ידי החוקרים בהתאם למועדי הדיווח המחייבים.
אחריות לעדכון החוקרים ועובדי רשות המחקר בנוהלי הקרנות וההנחיות  בכל הקשור לניהול  ותפעול מחקרים .
אחריות ליישום כללי האתיקה הרלוונטיים למחקר במחקרים שבטיפול רשות המחקר, כולל יישום שינויים ושיפורים.
אחריות להשגת ביטוחים הקשורים למחקר בתיאום עם הגורמים הרלוונטים באוניברסיטה.
ניהול צוות עובדי היחידה והנחייתם במכלול הנושאים שבטיפול.
אחריות לביצוע מטלות נוספות כפי שיידרש מעת לעת.

דרישות המשרה:

תואר ראשון לפחות באחד מתחומים אלה: מדעים/ משפטים / כלכלה או תחום דומה.  תואר שני– יתרון.
ניסיון של כ-5 שנים לפחות (במהלך השנים האחרונות) בתפקיד ניהולי בתחום רלוונטי, לרבות ניסיון בטיפול עצמאי בהסכמים ובהתקשרויות חוזיות.
ניסיון בתהליך הגשת הצעות מחקר, בתקצוב מחקרים והיכרות עם קרנות מחקר- יתרון.
ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות ושליטה ביישומיOFFICE . רצוי ניסיון במערכת ERP.
ידיעת השפות עברית ואנגלית על בוריין, לרבות יכולת ניסוח והבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאד.

ניסיון ויכולת ניהול והנחייה של צוות עובדים.  

יוזמה, אחריות עצמאות, כושר תכנון, תיאום ארגון.  
יכולת ניהול מו"מ.
מתן מענה ומציאת פתרונות למצבים מורכבים ויכולת התמודדות עם עומס משימות ועמידה בלוחות זמנים.
יכולת תקשורת בינאישית טובה ויכולת מתן מענה לצרכים של אוכלוסיות מגוונות.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

הערה: נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך.

כפיפות: למנהלת רשות המחקר  

מנהל/ת מדור יעץ והדרכה (JB-161) (2020/מכרז חוזר/JB-161)

היחידה המציעה: הספרייה למדעי החיים ולרפואה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 19/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת ת"א ומועמדים חיצוניים, נשים וגברים כאחד. רק פניות מתאימות תענינה.
תיאור התפקיד:

אחריות למכלול תחומי הפעילות של המדור, כולל:

ניהול נושאי הייעץ וההדרכה, לרבות ארגון ופיקוח על ביצועם.
ניהול צוות עובדי המדור והדרכתו.
פיתוח הדרכות פרונטליות וממוחשבות לשימוש במשאבי הספרייה.
מתן  שירותי יעץ והדרכה שוטפים (פרונטלית ובערוצים נוספים).
השתתפות בגיבוש מדיניות הספרייה בנושאי יעץ והדרכה.
פיתוח אוסף הייעץ.
אחריות על ניהול תוכן ברשתות חברתיות.
בדיקה והערכה של מקורות מידע חדשים וקיימים.
ייצוג המדור בוועדות בין ספרייתיות באוניברסיטה ומחוצה לה.
השתתפות בפרויקטים של הספרייה.
ביצוע מטלות מקצועיות נוספות בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:

תואר אקדמי והכשרה פורמלית בספרנות (תואר או לימודי תעודה בספרנות/ מידענות ממוסד לימודים מוכר לספרנות).
ניסיון של מספר שנים בעבודת ספרנות/מידענות בתחום מאגרי מידע וייעץ.
ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ספרייתיות ממוחשבות ובטכנולוגיות מידע.
היכרות עם מערכות פרימו ו/או עלמא.
היכרות מעמיקה עם מאגרי מידע אקדמיים-מחקריים. היכרות עם מאגרי מידע ביו-רפואיים - יתרון.
ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
יכולת ניהול צוות עובדים.
יכולת הדרכה.
כושר ארגון, תיאום, יוזמה ואחריות.
יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בצוות.
יכולת לימוד מערכות חדשות והתעדכנות מקצועית.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

הערה:  התפקיד כרוך בעבודה במשמרות, ובשעות נוספות בהתאם לצורך.

כפיפות: למנהלת הספרייה למדעי החיים ולרפואה.

רכז/ת חוגים (JB-261) (2020/מכרז/JB-261)

היחידה המציעה: ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 19/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.
תיאור התפקיד:

ריכוז הטיפול בחוגי בית-הספר, כולל:

ריכוז תקציבי החוגים, לרבות טיפול בהזמנות רכש וציוד.
מתן מענה שוטף לחברי סגל ההוראה, לרבות השתתפות בישיבות, כתיבת פרוטוקולים ומעקב אחר ביצוע החלטות.
ארגון ותיאום ימי עיון, סמינרים וכנסים.
טיפול באורחים מחו"ל.
טיפול בהחזרי תשלום של סגל אקדמי.
פרסום אירועי בית הספר.
סיוע ברכש מלגות.
קיום קשר שוטף עם יחידות המנהל באוניברסיטה.
ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש.

דרישות המשרה:

תעודת בגרות מלאה לפחות, רצוי תואר אקדמי.
ניסיון של מספר שנים בתפקיד אדמיניסטרטיבי עצמאי.
ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות. שליטה מלאה בתוכנות OFFICE, לרבות EXCEL .

רצוי ידע במערכת ERP .

ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה באנגלית ברמה טובה מאד.
יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בעבודת צוות.
יוזמה, כושר תיאום ויכולת ארגון ומעקב.
יכולת התמודדות עם עומס משימות ועמידה בלוחות זמנים.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

 

הערה: נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך.

מזכיר/ת תלמידים (JB-260) (2020/מכרז/JB-260)

היחידה המציעה: היחידה ללימודי שפות
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 19/02/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.
תיאור התפקיד:

טיפול בענייני תלמידים מכלל יחידות הקמפוס בנושאים שבאחריות היחידה ללימודי שפות (לימודי חובה/העשרה) כולל:

מתן מענה שוטף לפניות תלמידים וסגל הוראה, לרבות קבלת קהל ומתן ייעוץ והכוונה למועמדים ולתלמידים.
ריכוז הטיפול בנרשמים לקורסים באמצעות האינטרנט.
רישום לקורסים ודיווח ציונים.
טיפול בגבייה ובהחזרים כספיים.
מעקב אחר רשימות נוכחות בקורסים, בדיקה ומתן אישורים.
סיוע בארגון כנסים.
הזנת נתונים למערכת הממוחשבת, כולל ציונים ופטורים.
טיפול בבחינות, לרבות רישום לבחינות מיון, שיבוץ משגיחים וחדרי בחינה ועוד.
ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש.

דרישות המשרה:

תעודת בגרות מלאה לפחות, רצוי תואר אקדמי.

תישקל מועמדותם של עובדים ותיקים שאינם עומדים בדרישת ההשכלה ועברו השתלמויות מקצועיות רלוונטיות לתפקיד.

ניסיון של מספר שנים בתפקיד אדמיניסטרטיבי, רצוי בתחום מינהל תלמידים.

ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות ושליטה בתוכנות OFFICE ובאינטרנט. רצוי ידע במערכות מינהל תלמידים.

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.

יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בצוות.
יכולת התמודדות עם עומס וריבוי משימות.
יוזמה, כושר תיאום ויכולת ארגון ומעקב.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

הערה: נדרשת נכונות לעבודה בימי שישי (מס' פעמים במהלך שנת הלימודים).

משרה פנויה לחבר סגל בכיר בלימודי הערבית והאסלאם ()

היחידה המציעה: החוג ללימודי הערבית והאיסלאם
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/04/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד. במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות.
תיאור התפקיד:

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בלימודי הערבית והאסלאם

 

החוג ללימודי הערבית והאסלאם פונה למועמדות/ים למשרה בתחום:

•   ספרות ערבית מודרנית (התמחות בפרוזה)

 

המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית (כולל יכולת להרצות בשתי השפות), ידיעה מעולה של השפה האנגלית, ויכולת מוכחת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל באוקטובר 2020.

 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

פרופ' אוריה שביט, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

בדוא"ל

arabic@tauex.tau.ac.il

(לידי רוית זינגר)

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-1 באפריל 2020

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודי מזרח אסיה ()

היחידה המציעה: החוג ללימודי מזרח אסיה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 12/03/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד. במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות.
תיאור התפקיד:

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג ללימודי מזרח אסיה

 

החוג ללימודי מזרח אסיה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום

לימודי מזרח אסיה, עם התמחות במחקר של סין/יפן.

המשרה מיועדת למועמדות/ים שעונים לקריטריונים הבאים:

בקיאות בשיח התיאורטי העכשווי, הצטיינות במחקר ובהוראה,

ופרסומים שנדפסו או התקבלו לדפוס בבמות אקדמיות.

עיסוק במחקר בתחומי הליבה של החוג, לפי הסדר הבא, עשוי להוות יתרון: סין/יפן העכשווית והמודרנית; היסטוריה של המדע בסין/יפן; דת והגות בסין/יפן.

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית

(מצופה כי יכולת הוראה בעברית תתקיים מהשנה השלישית להעסקה),

יכולת לבצע מחקר עצמאי בלימודי מזרח אסיה,

וללמד שיעורים בתחומים הנ"ל.

מועמדות ומועמדים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם.

המשרה תאוייש בחודש אוקטובר 2020.

 

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם.

הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד), וכן סילבוסים של 2 - 3 קורסים אפשריים יש לשלוח אל

ד"ר אורי סלע, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה

בדוא"ל schoolofhist@tauex.tau.ac.il

 

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 12/03/2020

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block