Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מרדכי כהן

משרד המנכ"ל מנהל כללי
מרדכי כהן
טלפון פנימי: 03-6408697
טלפון נוסף: 03-6408637
פקס: 03-6409720

מידע כללי

מרדכי כהן הוא מנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב משנת 2007. יליד 1948, בוגר החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית ומוסמך אוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות יתרה במנהל עסקים. בשנים 1978-1994 שימש בתפקידים שונים באוניברסיטת תל-אביב ובתפקידו האחרון באוניברסיטה שימש כסמנכ"ל להנדסה. בשנים 1994-2007 היה המנכ"ל הראשון של מכללת תל אביב-יפו.

אודות התפקיד

מנהלים כלליים של אוניברסיטת תל-אביב (נכון ליולי 2013)

עד שנת 1962 מונו בעלי תפקידים מנהליים על ידי עירית תל-אביב ולכן הריכוז המנהלי היה בידי מספר בעלי תפקיד שנשאו את התואר: "מזכיר אדמיניסטרטיבי" או "מזכיר אקדמי": ד"ר אליהו אראל (לימים מרצה בכיר בבית הספר לחינוך) וצבי זהבי. לאחר צאתה של האוניברסיטה לעצמאות מנהלית, נשאו בעלי התפקיד את התואר "מנהל כללי" וגם: "סגן נשיא למינהל" ו-"משנה לנשיא".

 

המנהלים משנת 1962

זלמן לביא 1962-64  (נשא את התואר "מנהל אדמיניסטרטיבי")

יצחק הופמן 1964-65

אהרן דורון 1965-74

יצחק בראון 1974-77

אמנון גולן 1977-82

דוד לויתן 1982-87

נעמן גור 1987-94

דוד לניר 1994-99

פרופ' ניב אחיטוב 1999-2003

פרופ' גדעון לנגהולץ 2003-2007

מרדכי כהן 2007 -

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block