Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ד"ר מיכל קרבאל-טובי

חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סגל אקדמי בכיר
ד"ר מיכל קרבאל-טובי
טלפון פנימי: 03-6408831
טלפון חיצוני: 13-6048831
משרד: נפתלי, 6

מחקר

Ph.D., Hebrew University 2009

ד"ר מיכל קרבאל-טובי הנה מרצה בכירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. היא סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים ולאחר מכן היתה מלגאית פוסט דוקטורט באוניברסיטת מישיגן באן-ארבור. עבודותיה מפגישות בין אנתרופולוגיה פוליטית, דת ולימודי יהדות, וכוללות מחקר על משיחיות בחב"ד ועל פרויקט הגיור הממלכתי של המדינה. בשנים האחרונות, היא עובדת על שני פרויקטים מחקריים במקביל: האחד, על תפקידם של תהליכי כימות ושל חשיבה דמוגרפית על זהות יהודית בארה"ב, והשני, המאבק המתעורר בקהילות חרדיות בישראל בפגיעות מיניות ובהסתרתן. 

מחקריה של קרבאל-טובי פורסמו בכתבי עת מובילים. ספרה הראשון When the State Winks: The Performance of Jewish Conversion זכה בשני פרסים בינלאומיים: פרס ג'ורדן שניצר (AJS, 2018) לספר הטוב ביותר במדעי החברה העוסק ביהדות, ומקום שני בפרס קליפורד גירץ (SAR, AAA, 2018) למונוגרפיה הטובה ביותר באנתרופולוגיה של דת.

 

סרטונים

 

 

תחומי מחקר

אנתרופולוגיה חברתית ותרבותית, אתנוגרפיה של מדינה וביורוקטיה, דת, ידע וכימות, יהודים ויהדות

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block