Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' רענן ריין

לשכת סגן הנשיא סגן נשיא
פרופ' רענן ריין
טלפון פנימי: 03-6405224
טלפון נוסף: 03-6408348
פקס: 03-6422379
משרד: בנין המנהלה, 306

מידע כללי

פרופ' רענן ריין הוא מופקד הקתדרה ע"ש אליאס סוראסקי להיסטוריה ספרדית ולטינו אמריקנית. הוא  מכהן כסגן נשיא אוניברסיטת תל-אביב, ובנוסף עומד בראש מרכז דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים.

 

פרופ' ריין, יליד ישראל, התחיל את דרכו בקריירה עיתונאית. את שירותו הצבאי עשה כעורך חדשות החוץ בגלי צה"ל ולאחר שיחרורו נמנה עם מייסדי היומון "חדשות". במהלך שנות ה-80 כתב מאות ידיעות חדשותיות ומאמרים במספר עיתונים בהם "חדשות", "על המשמר" ו-"דבר".

 

במקביל לעשייתו העיתונאית, השלים פרופ' ריין את לימודיו האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בנושא הברית פרנקו-פרון ויחסי ספרד וארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה. בשנת 1992, לאחר קבלת תואר דוקטור להיסטוריה, הצטרף לחוג להיסטוריה כללית כמרצה, ובגיל 38 זכה לדרגת פרופסור. פרופ' ריין כיהן כראש המכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית, הקים את מרכז דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים וכיהן כסגן רקטור בשנים 2009-2005.

 

 

תחומי מחקר

תחומי מחקרו של פרופ' ריין הינם: אמריקה הלטינית המודרנית, תנועות פופוליסטיות, החברה והפוליטיקה בארגנטינה, יהודים בעולם דובר הספרדית, מיעוטים אתניים באמריקה הלטינית, הגירה וזהות קולקטיבית, ספרד במאה עשרים.

 

 

פרסומים והישגים

פרופ' ריין הוא מחבר ועורך של יותר משלושים ספרים ועשרות רבות של מאמרים בכתבי עת אקדמיים. הוא חבר באקדמיה הלאומית להיסטוריה של ארגנטינה ונשיא משותף של הארגון הבינלאומי לחקר יהודי אמריקה הלטינית. הממשלה הארגנטינאית העניקה לו את עיטור "מפקד במסדר ע"ש הגנרל המשחרר סן מרטין" על תרומתו לארגנטינה ותרבותה. מלך ספרד העניק לו עיטור על תרומתו לקשרי התרבות והאקדמיה בין 2 המדינות.

 

 

על התפקיד

סגן הנשיא מסייע לנשיא בביסוס מעמדה הבינלאומי של אוניברסיטת תל-אביב ובהעמקת הקשרים ושיתוף הפעולה שהיא מקיימת עם מוסדות מחקר ברחבי העולם. כמו כן מסייע סגן הנשיא בניהול הקשר של האוניברסיטה עם מוסדות הציבור והשלטון ובקידום המהלך לשיפור השירות לאנשי הסגל והסטודנטים. כמו כן מסייע בפיתוח הלימודים המקוונים של האוניברסיטה.

 

לשכת סגן הנשיא >

 

 

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block