Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ד"ר רועי צהר

  • סגל אקדמי בכיר בלימודי מזרח אסיה
לימודי מזרח אסיה סגל אקדמי בכיר

אודות

ד"ר רועי צהר הוא מרצה בכיר בחוג ללימודי דרום ומזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב ומתמחה בהסטוריה של הפילוסופיה עם דגש על המסורות הבודהיסטיות והברהמניות של המחשבה ההודית . הוא יו"ר הקבוצה ללימודי פילוסופיה בודהיסטית של האקדמיה האמריקנית ללימודי דתות (AAR).

ד"ר צהר הוא בוגר התוכנית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, אוניברסיטת תל אביב, ובעל תואר דוקטור בלימודי בודהיזם מהמחלקה ללימודי דתות, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק.

מחקרו הקודם על אינטרסוביקטיביות במחשבה הבודהיסטית זכה במענק המחקר "מארי קירי" מטעם האיחוד האירופי. ספרו  A Yogācāra Buddhist Theory of Metaphor  (הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, 2018) זכה בפרס "טושיהידה נומטה"  לספר הטוב ביותר בלימודי בודהיזם לשנת 2018 מטעם מכון המחקר ללימודי בודהיזם, אוניברסיטת ברקלי.

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block