עדכון סגן הרקטור: חזרה ללימודים בקמפוס

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 10.03.2021

אל תלמידות ותלמידי האוניברסיטה

בהמשך למכתבם של נשיא האוניברסיטה, הרקטור והמנכ"ל, אני מבקש להביא לידיעתכם פרטים נוספים לגבי מתווה החזרה ללימודים בקמפוס.

 

עיקרי המתווה

בכוונת האוניברסיטה להחזיר את הלימודים לקמפוס באופן מדורג לפי התו הירוק. ראשונים לחזור ללימודים לאחר חופשת הפסח יהיו תלמידי שנה א' וכן תלמידי התכניות הבינלאומיות.

 

היחידות רשאיות לאפשר קיומם של קורסים נוספים בקמפוס בהתאם למצאי הכיתות המאובזרות (בציוד להנגשת השיעורים מרחוק) לתלמידים, המצויות ברשותן. היחידות רשאיות לקיים למידה על פי התו הירוק גם בכיתות לימוד רגילות (לא מאובזרות) בהסכמת כלל התלמידים.

 

בשלב זה, ימשיכו להתקיים בקמפוס פעילויות בהתאם לתו סגול – הכשרות מעשיות ומעבדות הוראה, סדנאות, שימוש בשירותי הספרייה ועוד (ראו בהמשך).

 

הפקולטות והיחידות האקדמיות יפרסמו בימים הקרובים את פרוט ומיקום השיעורים המתקיימים בקמפוס.

 

הגדרות תו ירוק ותו סגול

תו ירוק - תלמידים מחוסנים ומחלימים בעלי תו ירוק יוכלו להגיע ללמוד מהקמפוס ולהשתתף בכל פעילויות הלמידה, וזאת על פי הנחיות משרד הבריאות (פירוט הנחיות בהמשך).

 

יודגש, כי אנשי הסגל והתלמידים המחוסנים והמחלימים המשתתפים בשיעורים המתקיימים על פי התו הירוק מחויבים בלבישת מסכות.

 

הגעה של תלמידים לקמפוס לצורך לימודים במסגרת התו הירוק - יונפק אישור כניסה באתר האוניברסיטה לתלמידים המגיעים לפעילויות הלמידה במסגרת התו הירוק. התלמידים יעלו באתר לאחר הזדהות אישית קובץ סריקה/תמונה של התו הירוק שברשותם לצורך קבלת האישור האוניברסיטאי. קישור לאתר והנחיות נוספות יישלחו בהמשך.

 

תו סגול - תלמידים שאינם מחוסנים ו/או מחלימים יוכלו להשתתף רק בפעילויות במסגרת התו הסגול: הכשרות מעשיות, מעבדות הוראה, סדנאות, ספריות והוראה אחד על אחד. תלמידים אלה יצטרכו לעזוב את הקמפוס בתום הפעילות.

 

תפוסת תלמידים בכיתות

תפוסה אפשרית עפ"י צבע התו:

 

למידה לפי התו הירוק:

בכיתות ובאולמות הלימוד יושאר כיסא ריק בין שני כיסאות מאוישים. במרחבי הלמידה האחרים בקמפוס ניתן לאייש את המרחב עד 75% מהתפוסה המרבית המותרת בימי שיגרה, עד למספר כולל של 300 איש (תוך הקפדה על כללי הריחוק החברתי).

 

הגעה פיזית לשיעור בקמפוס לפי התו הירוק תתאפשר רק לסטודנטים שיירשמו מראש. ההרשמה תתבצע באתר הקורס בMoodle-. אפשרות ההרשמה תיסגר כאשר התפוסה המותרת עפ"י התו הירוק תתמלא. הנחיות מפורטות ישלחו בהמשך.

 

למידה לפי התו הסגול:

מגבלת ההתכנסות עד 20 איש בחלל סגור ועד 50 איש בחלל הפתוח.

 

במתחמים שיפעלו לפי התו הירוק יוצב שילוט מתאים. עם חידוש הלמידה בקמפוס נפעיל סדרנים לצורך שמירה על הסדר והכללים, לרבות ביקורות אקראיות.

 

מרחבי למידה - הפקולטות יעמידו מרחבי למידה לתלמידים (כדי להשתתף בשיעורים ב-ZOOM המתקיימים לאחר או בין השיעורים בכיתה) תוך הקפדה על ההנחיות והכללים.

 

אני מבקש לשוב ולהדגיש כי אנו מצפים לשובם של התלמידים לשיעורים המתקיימים בקמפוס, אך לא נחייב ונבדוק נוכחות בשיעורים אלו. הנוכחות ב-ZOOM נותרת חובה, באותם קורסים בהם היא נדרשת. בכל מקרה, שיעורים אלו או החומר הנדרש יונגשו לתלמידים שנבצר מהם לנכוח ולהשתתף בהם בקמפוס.

 

בחינות סוף הסמסטר – בכוונתנו לקיים את כלל הבחינות בסוף הסמסטר כבחינות כיתה (פרטים יימסרו על ידי היחידות בהמשך). 

 

אני מבקש בהזדמנות זו להודות לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים על שיתוף פעולה פורה עמנו למען ציבור הסטודנטים.

 

הרשו לי לנצל מכתב זה כדי לשוב ולקרוא לתלמידינו שעדיין לא התחסנו, למהר ולהתחסן – בראש ובראשונה למען בריאותם שלהם.

 

אני מבקש לאחל לכם חזרה מהירה ללימודים, בריאות טובה, ובהזדמנות זו גם חג שמח לכם ולבני משפחותיכם,

בברכה,

פרופ' אייל זיסר

סגן הרקטור

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block