עדכון סגן הרקטור: המשך מהלך החזרת הלימודים לקמפוס

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 22.04.2021

סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים,

 

אנו ממשיכים במהלך של החזרת הלימודים לקמפוס בו פתחנו לאחר חופשת הפסח. ראשונים לחזור, כבר בשבוע שעבר היו תלמידי שנה א'. עתה אנו מזמינים את תלמידי שנה ב', ובחלק מן המקרים גם תלמידי שנה ג', לשוב ללימודים בקמפוס החל מיום ג' 20.4.2021.

 

היחידות תשלחנה אליכם הודעות בדבר הקורסים שמתקיימים בקמפוס.

 

אנו משקיעים את מירב המאמצים והמשאבים כדי לעמוד במשימה, ולבצע את כלל ההתאמות וההכנות הנדרשות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולמתווה החזרה ללימודים שפרסמנו. המרצים עוברים הדרכות להוראה יעילה ואיכותית.

 

בהזדמנות זו אני מבקש להודיע כי  כלל בחינות סוף הסמסטר (כולל בחינות שתוכננו במקור להתקיים על ידי השגחה מרחוק) כבחינות כיתה. הודעה בדבר מיקום וסידורי הבחינה תימסר בידי היחידות השונות בבוא העת.

 

הלמידה תהיה על פי התו הירוק, וההשתתפות בשיעורים אלה מותרת רק לתלמידים מחוסנים ומחלימים בהתאם להנחיות התו הירוק. השיעורים יועברו לתלמידים שיגיעו להשתתף בשיעור בכיתות ובו זמנית לתלמידים הצופים בשיעור באופן מקוון או בהקלטה כפי שתעדכן הפקולטה. השיעורים מהקמפוס יועברו מכיתות המאובזרות במצלמות ובציוד מתאימים. המרצים עוברים הדרכות להוראה מיטבית.

 

שיעורים מעשיים ומעבדות ימשיכו להתקיים ללא שינוי, על פי הנחיות התו הסגול.

 

להלן תזכורת לגבי הנחיות ההגעה לקמפוס והכניסה לכיתות שהופיעו במכתבי הקודם:

תפוסת הכיתות המותרת על פי הנחיות התו הירוק היא חלקית, ולכן השיעורים יועברו לתלמידים שיגיעו להשתתף בשיעור בכיתות ובו זמנית לתלמידים הצופים בשיעור באופן מקוון או בהקלטה כפי שתעדכן הפקולטה. השיעורים מהקמפוס יועברו מכיתות המאובזרות במצלמות ובציוד מתאימים.

 

בשל מגבלת תפוסה בכיתות, יהיה עליכם להירשם מראש למקום בכיתה של אותם שיעורים שיתקיימו בקמפוס.

 

הרישום יהיה פתוח רק בפני תלמידים שהעלו את התו הירוק פעם אחת בקישור, וכל עוד נותרו מקומות פנויים בשיעור. המערכת הממוחשבת לא תאפשר רישום לכיתות לתלמידים שאינם בעלי תו ירוק. את הרישום לשיעור יש לבצע באתר הקורס ב Moodle, בכניסה לרכיב הרישום לפי הנחיית המרצה, לדוגמה: "הרשמה לשיעור בתאריך DD/MM/YY". אייקון הרישום נראה כך:

רישום לשיעור

יש לסמן בצ'ק בוקס המתאים "אגיע לשיעור בקמפוס".

לאחר ההרשמה תופיע במסך הרישום הבחירה שלכם בסטטוס מסומן.

אם מכסת המקומות בכיתה מלאה יצוין "מלא" ליד שם הקבוצה, והרישום יהיה חסום.

תלמיד המעוניין לבטל את הרשמתו  צריך  ללחוץ על כפתור "הסרת החברות שלי מהקבוצה" ובכך יפנה את מקומו לתלמידים אחרים.

 

סדר הישיבה בכיתה עפ"י הנחיות התו הירוק:

  • יש לשבת לפי ההנחיות בכיתה.
  • יש לשמור על כללי הריחוק החברתי, בכלל זה על מרחק של כיסא ריק אחד בין שני סטודנטים.
  • יש לעטות מסיכות.
  • אין לאכול בעת הפעילות.
  • תפוסת הכיתה לא תעלה על 75% מהתפוסה המקסימלית ולכל היותר 300 תלמידים.

 

בזמן השיעור יהיה עליכם להניח אישורי תו ירוק על המושב שלצדכם:

את האישורים ניתן להציג באופן מודפס או באפליקציה.

 

מאבטחי קורונה - האוניברסיטה תציב מאבטחים ברחבי הקמפוס לאכיפה של הנהלים בקמפוס ובכיתות. הם יוודאו כי ההנחיות נשמרות, ואף יפקדו את הכיתות לצורך בדיקת התאמת מספר התלמידים בכיתה על פי המכסה המותרת.

 

כניסה לקמפוס

תו ירוק - בעל תו ירוק לאחר מילוי חד פעמי של הצהרה באתר האוניברסיטה בקישור , יוכל להיכנס לקמפוס מכל השערים הפתוחים ללא צורך בהצהרת בריאות או מדידת חום, ובהצגת אישור התו ירוק האוניברסיטאי הקבוע לשומר.

תו סגול - מי שאינו בעל תו ירוק יוכל להיכנס לקמפוס לצורך שיעור מעשי או מעבדת הוראה בלבד, בהתאם להוראות התו הסגול., וזאת לאחר מילוי הצהרת בריאות יומית והצהרה על מטרת הכניסה לקמפוס,  ובהצגת האישור היומי לשומר בשער.

 

מרחבי הלמידה (ובכלל זה גם כל ספריות הקמפוס), יסומנו בשילוט מתאים לפי התו הירוק ויאפשרו לימוד עצמי והשתתפות בשיעורים מקוונים. על התלמידים המשתתפים בשיעורים מקוונים מתוך מרחבי הלמידה יהיה להשתמש באוזניות ולכבות את המיקרופון כדי לשמור על השקט לטובת כלל הלומדים . במקום דיבור במיקרופון יש להתכתב בצ'ט. במקרים חריגים, אשר בהם השימוש במיקרופון נדרש, יש לעשות זאת מאזורים מבודדים במידת האפשר ולקצר את הדיבור במיקרופון למינימום ההכרחי.

 

היערכות זו, על כל היבטיה, נועדה לשמור על בריאותנו ולאפשר למידה מיטבית למרות המגבלות. הגורמים האחראיים בקפמוס יפקחו על מהלך החזרה ללימודים תוך עמידה מלאה בהנחיות משרד הבריאות.

 

בכל שאלה או בעיה בנושא שמירה על הנחיות התו הירוק תוכלו לפנות לאחראי האוניברסיטאי במייל coronasafety@tauex.tau.ac.il, שיעביר במידת הצורך את הפנייה לטיפול החמ"ל.

 

מקרים חריגים של הפרת הנחיות (דוגמת כניסה לכיתה הפועלת על פי התו הירוק, בלא תעודת תו ירוק)  יועלו לוועדה שתדון בנקיטה בהליכים משמעתיים שיינקטו כלפי מפרי ההנחיות.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block