מכתב סגן הרקטור עם פתיחת סמסטר ב'

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 04.03.2021

תלמידות ותלמידים יקרים,

מחר, יום רביעי, ה-3 במרץ 2021,  יחל סמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"א, עדיין בצל מגפת הקורונה.

 

הלמידה במהלך הסמסטר תתקיים (ככלל, למעט חריגים שיפורטו להלן) כלמידה מקוונת, והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת ה- ZOOM.

 

הכשרות מעשיות בקמפוס, מעבדות הוראה והוראה אחד על אחד – יתקיימו בקמפוס בכפוף להנחיות התו הסגול. יחידות הלימוד והחוגים יעדכנו אתכם בדבר אופן קיומן של הכשרות מעשיות ומעבדות אלו.

 

מעבר לכך, אנו נשאף כתלות במצב התחלואה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, לחדש באופן מדורג למידה בקמפוס, דוגמת קורסים המיועדים עבור לתלמידי שנה א', אך גם קורסים נוספים לפי שיקולי הפקולטות ובתי ספר.

 

אני מבקש להדגיש כי עדיין אין בידינו מתווה מוגדר לקיום הלימודים ולהשתתפות התלמידים בקורסים ( בהעדר הנחיות רלבנטיות ממשרד הבריאות) – הינו, איננו יודעים עדיין באם משרד הבריאות ינחה על חזרה של כלל התלמידים לקמפוס או רק של סטודנטים מחוסנים ומחלימים וכן מה תהיינה המגבלות על מספר הסטודנטים בכיתה.

אני מבקש לשוב ולהדגיש כי למעט מעבדות והכשרות מעשיות, ההגעה לקמפוס של התלמידים אינה חובה.  כאמור, התלמידים ילמדו בכיתות שמהן יילמד המרצה  את התלמידים הנוכחים והשיעור יהיה זמין באמצעות הזום לתלמידים שאינם נוכחים בשיעור.

 

כמו כן, במידה והדבר יתאפשר ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, אנו נשאף לקיים את כל בחינות סוף הסמסטר בקמפוס.

 

אנו נכשיר מרחבי למידה ביחידות בחוגי הלימוד שבהם יוכלו התלמידים לשבת ולצפות באמצעות המחשבים שלהם בשיעורי ה-ZOOM המתקיימים לפני או אחרי השיעור בו נכחו בקמפוס.

 

הפקולטות / בתי הספר ויחידות הלימוד השונות תעדכנה אתכם מבעוד מועד, בדבר חידוש הלימודים בקמפוס – אותם קורסים שיתקיימו ואופן ההגעה אליהם.

 

ובהזדמנות זו אני מבקש לחזור ולהדגיש כמה הנחיות שפרסמנו עוד בתחילת שנת הלימודים בנוגע להתנהלות התלמידים:

 

נוכחות ופתיחת מצלמות

קיימת חובת פתיחת מצלמות על ידי משתתפי השיעור למטרות פדגוגיות, וזאת בהתאם לכללי הגנת הפרטיות. המרצים הונחו לגלות גמישות ולאפשר פטור מחובת פתיחת מצלמות לסטודנטים שאינם יכולים לפתוח מצלמות מסיבות אישיות.

 

הקלטות

  1. ככלל קיימת חובת הקלטה לכל השיעורים למעט שיעורים שבהם מוצג חומר רגיש (לדוגמא, צילומים או מידע על מטופלים).
  2. הקלטות אלו קריטיות למי שהחמיץ את השיעור, או שהייתה לו תקלת תקשורת, או רוצה לצפות בשיעור בקצב שלו.
  3. ההקלטות יישמרו עד לאחר תקופת הבחינות.
  4. ההקלטות יועמדו לצפייה לצרכי לימוד לרשות הסטודנטים.
  5. חל איסור על צילום, העתקה, הקלטה והפצה של הקלטות אלו. אי שמירה על כללים אלו, עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.

 

כידוע, בשבועיים הראשונים של הסמסטר הינכם רשאים להשתתף בקורסים גם ללא רישום אליהם.

 

בשל המצב ואופן ההוראה (שיעורים בזום) רק תלמידים רשומים יוכלו להשתתף בשיעור בזמן אמת.

 

תלמידים שאינם רשומים, המעוניינים לצפות בשיעורים לצורך מעבר בין קורסים, יוכלו לצפות בשיעור המוקלט בשרת הווידיאו. במקרה שהשיעור אינו נמצא בשרת, יש לפנות לשם כך למרצה הקורס.  

 

אני חוזר ומדגיש כי כל האוניברסיטה מגויסת לסייע לכם:

  1. בראש ובראשונה מנהל הפקולטה, בית הספר וחוג הלימוד שלכם – מרצים ועובדים מנהליים כאחד.
  2. התמיכה הטכנולוגית והפדגוגית: אגף המחשוב, דקאנית החדשנות בהוראה ובלמידה (כולל וירטואל טאו וטאו און-ליין).
  3.  ספריות – הספריות פתוחות בימים א' – ה'  מ 08:00 עד 20:00 במתכונת התו הסגול: כניסה מבוקרת / הזמנת מקומות ישיבה במערכת הממוחשבת, מקומות ישיבה מסומנים. הספריות פועלות כמרחבי למידה וללא דלפקי שירות, מפעילות שירותי השאלה (שירות השאלת סלי ספרים, שירות ספר עד הבית) ואת מלוא השירותים בדיגיטל. הסטודנטים נדרשים להגיע עם לפטופים אישיים, מחשבי הספריה מנותקים, אין השאלת טכנולוגיות.

 

בברכת בריאות טובה והצלחה בלימודים,

פרופ' אייל זיסר

סגן הרקטור

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block