בעקבות העולם הקלאסי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הבנת העולם הקלאסי כמפתח להבנת התרבות והחברה של ימינו

החוקרים מאחורי המחקר

מה ניתן ללמוד מכתובות עתיקות שנמצאו בישראל על החיים כאן לפני כ-2000 שנה? וכיצד השפיע העולם הקלאסי על ההיסטוריה ועל תופעות חברתיות בימינו כגזענות? פרופ' יונתן פרייס ופרופ' בנימין איזק מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל-אביב, שופכים אור על העולם הקלאסי במהלך ביקור במוזיאון ישראל בירושלים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block