מה הקשר בין אוספי הטבע לאיזון אקולוגי ולהדברה ביולוגית?

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

על אוספי הטבע ומדע הטקסונומיה

החוקר מאחורי המחקר

כיצד מתארים מין חרקים חדש? ומה הקשר בין אוספי הטבע להדברה ביולוגית? צפו בפרופ' תמר דיין וד"ר נטע דורצ'ין מהפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז, מספרות על התפקיד המרכזי של אוספי הטבע בתיעוד, בשימור ובמחקר של החי והצומח, ובסיוע לשמירת האיזון האקולוגי.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block