Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מתוך הסדרה "קצרצרים" על התחדשות עירונית של מגזין אורבנולוגיה
16.07.20
אורבנולוגיה
ד"ר טלי חתוקה - התחדשות עירונית
מתוך הסדרה "קצרצרים" על התחדשות עירונית של מגזין אורבנולוגיה
מומחים מסבירים מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת פרופ' טלי חתוקה מאוניברסיטת תל אביב, שהתחדשות עירוניות איננה יכולה לעסוק במגורים בלבד, אלא שיש לחשוב על חידוש כלל זירות החיים
16.07.20
ד"ר טלי חתוקה - התחדשות עירונית
19.07.20
פרופ' נטע זיו - רגולציה וחלוקה
02.08.20
ד"ר טליה מרגלית - להחזיר את הכוח למתכנן העירוני
02.08.20
ד"ר רוית חננאל - לשנות את נקודת המוצא

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block