היחידה לשכר לימוד - אגף רישום ומנהל תלמידים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

היחידה לשכר לימוד
היחידה לשכר לימוד
שכר לימוד לתש"ף

נשלחו שוברי תשלום שכר הלימוד לשנת תש"ף.

לתשומת לבכם, יש להסדיר את התשלום הראשון במועד הנקוב ולא יאוחר מ-3 ימים לפני מועד הרישום לקורסים.

ללא הסדרת תשלום זה לא ניתן יהיה לבצע רישום לקורסים.

ליצירת קשר

■ כתובת: בניין המרכז למרשם, רח' קלצ'קין 25, רמת-אביב, תל-אביב.

למפת הקמפוס

■ טל' : 03-6405550

■ פקס: 03-6406720

■ דוא"ל: im@tau.ac.il

 

כתובת למשלוח דואר:

היחידה לשכר לימוד,

אגף רישום ומינהל תלמידים

קריית האוניברסיטה, רמת-אביב,

ת"ד 39040, תל-אביב 61390

תלמידים פעילים יוכלו לגשת בכל עת למאזן חשבון שכר הלימוד שלהם באמצעות מערכת המידע האישי המקוונת, בכתובת: https://www.ims.tau.ac.il

 

בכל שאלה או בקשה בנושאי שכר לימוד ניתן לפנות למוקד כל האוניברסית"א בטלפון 03-6405550.

 

לחילופין, ניתן ואף מומלץ לפנות אלינו באמצעות דוא"ל בכתובת im@tau.ac.il.

 

קבלת קהל

קבלת קהל מתקיימת בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 12:00-09:00, וביום ג' בין השעות 16:00-08:00.

* בערבי חגים , בחוה"מ סוכות ופסח, בט' באב, בימי ו' ובשבוע האחרון של חודש אוגוסט אין קבלת קהל.

 

וועדת חריגים לענייני שכר לימוד

וועדת חריגים באה לתת מענה למקרים חריגים בעקבות נסיבות שלא ניתן היה לצפותן כמו סיבות רפואיות שמנעו מתלמיד ללמוד/ לסיים את לימודיו בשנות התקן.

 

הקריטריונים מפורסמים בנוהל ועדת חריגים https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/03-003.pdf

 

יש לפנות בצירוף אישורים למייל im@tau.ac.il

 

הוועדה מתכנסת אחת לחודש בחודשים אוקטובר עד יוני, ביולי עד ספטמבר הוועדה בפגרה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block