הרכב שכר הלימוד ותשלומים נלווים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • הרכב שכ"ל ותשלומים נלווים

   

  גובה שכר הלימוד

  להלן התעריפים העדכניים לשנת הלימודים תשפ"א:

   

  שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון הינו  10,178 ₪ (1)

   

  שכר הלימוד היסודי לשאר התארים הינו  13,753

   

  עלות קורס אנגלית מתקדמים א' (בינוני) – 1,032 ₪

   

  גרירה/תקורה לתואר ראשון 1,018₪

   

  גרירה/תקורה לתואר לשאר התארים 1,375₪

   

  תשלומים נלווים

   

  דמי אבטחה לשנת תשפ"א – 526 ₪

   

  דמי רווחה לשנת תשפ"א – 331

   

  ארגון סטודנטים יציג - 10 ₪

   

  שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2020.  בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א מסכום שכר הלימוד לאחר הצמדתו למדד חודש יולי 2020, וכפוף לשינויים בהתאם להחלטות מוסדות האוניברסיטה המוסמכים.

   

  סכום התשלומים הנלווים קבוע גם לתלמידים שלומדים בסמסטר אחד וללומדים היקף לימודים חלקי.

   

  ב.   פטורים מתשלומים נלווים:

  1. בעונת לימודי הקיץ, תלמידים אשר שילמו תשלומים נלווים במסגרת שכר הלימוד לשנת הלימודים.

   

  2. תלמידי מחקר, תלמידי אוניברסיטת תל-אביב, השוהים בחו"ל, לצורך לימודיהם, במשך כל השנה האקדמית. הם חייבים בתשלום שכר הלימוד ופטורים מתשלומים נלווים (עליהם להמציא אישור מתאים למשרד לשכר לימוד ממזכירות תלמידי מחקר או מהפקולטה).

   

  enlightened הערה:

  1) לתלמידי התואר הראשון

  שכר הלימוד לתואר הראשון לשנת תשפ"א מופחת, וזאת על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א.

   

  על פי החלטת הממשלה מס' 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנת הלימודים תשפ"א יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 ש"ס.

   

  מי שנרשם לפחות מ-18 ש"ס, או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 ש"ס לפחות, או מי שיפסיק את לימודיו במהלך השנה, וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.

   

  יחד עם זאת, מבוססת ההחלטה בדבר הפחתת שכר הלימוד כאמור לעיל, על התחייבותה של הממשלה למימון הפחתה זו.

   

  לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

   

 • שירותי רווחה

   

  שירותי רווחה:

  תשלום דמי הרווחה מקנה זכאות לשירותים רבים ומגוונים הנחוצים לסטודנט ואשר סוכמו עם אגודת הסטודנטים.

   

  להלן פירוט השירותים שניתנים לסטודנטים המשלמים דמי רווחה (חלק משירותים אלה ניתנים ע"י אגודת הסטודנטים ובאחריותה):

   

  שירותים הניתנים לסטודנטים וסטודנטיות ששילמו דמי רווחה:

   

  שירות

  משלם/ות דמי רווחה

  כלל הסטודנטים/ות

  הנחה ברכישת מנוי וכניסות חד פעמיות למרכז הספורט

  V

   

  הצטרפות למועדון הצרכנות מועדון TAU

  V

   

  מלגות לסטודנטים/ות מטעם האגודה תמורת מעורבות חברתית

  V

   

  חוגים, שיעורי תגבור ומרתונים מסובסדים למבחנים ביחידת הקורסים  "אקסטרא"

  V

   

  שירותי דפוס מוזלים דרך בית דפוס חיצוני ומשלוחים חינם לבניין מיטשל - הדפסות צבע, שחור לבן והדפסות רחבות במחירים סטודנטיאליים. כמו כן, הדפסת מקראות דרך האגודה.

  V

   

  השתתפות בהגרלת תווי חנייה בקמפוס לתואר ראשון ושני

  V

   

  קבלת מתנה בפתיחת שנת הלימודים

  V

   

  השתתפות במשלחות לחו"ל מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

  V

   

  הנחה עבור השתתפות בנופש סטודנטים/ות פאנג'ויה

  V

   

  50% הנחה בחניוני "אחוזת חוף" סביב הקמפוס

  V

   

  הנחה למנויים שנתיים וסמסטריאליים בחניוני "אחוזת חוף"

  V

   

  כרטיס מוזל ליום הסטודנט

  V

   

  אפשרות להגשת בקשה לדיור במעונות

  V

   

  ייעוץ חינם ע"י רואה חשבון בנושא החזרי מס לשכירים

  V

   

  יעוץ משפטי ע"י עורך דין חינם

  V

   

  ייצוג בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה ע"י סנגור סטודנטים/ות

   

  V

  הזכות לבחור ולהבחר למוסדות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

   

  V

  גישה לבנק בחינות ומאגר סיכומים

  V

   

  5% הנחה בחוג הצפוני במעמד החיוב למחזיקי מועדון TAU

  V

   

  10% הנחה במעמד הקנייה למחזיקי מועדון TAU בחנות "אקדמון" באונ' - (לא כולל מוצרי אלקטרוניקה)

  V

   

  כרטיס הנחה קבועה של חברת "דלק" בכל תדלוק.

   

  V

  מגוון מוצרים במחירון מפוקח בחנות אקדמון

   

   V

  סריקת מחברות בחינה

   

   V

  השאלת מטענים לטלפונים במרכז השירות של מיטשל

  V

   

  הלוואות מדקנאט הסטודנטים

  V

   

  הטבות למילואימניקים (השאלת נטסטיקים, ערב הוקרה וכו').

  V

   

  מקלחות רוכבי אופניים

  V

   

  פינות רווחה (קפה שוק/ מיקרוגלים)

   

  V

  ירידים ואירועים

   

  V

  אירועים קהילתיים

   

  V

  סיוע לתאים פוליטיים וחברתיים

   

  V

  שירותי המחלקה האקדמית

   

  V

  פינות הנקה

   

  V

  ארוחות מפוקחות בקפיטריות

   

  V

  כרטיסיות מוזלות לארוחות בקפיטריות בתוך הקמפוס לפי ביקוש

   

  V

   

   

  תלמיד רשאי שלא לשלם את דמי הרווחה אם יודיע על כך מראש (בטרם פרע את התשלום הראשון או את התשלום מראש או בטרם חתם על הצהרת סגל-למלגאים וסגל זוטר, או טרם חשבון שכר הלימוד עודכן על ידי מלגה/פטור משכר לימוד). יש לעדכן את הבקשה על ויתור רווחה במידע האישי לתלמיד עד ל-14.09.20.

   

  יש להודיע על ויתור הרווחה לכל שנת לימודים בנפרד.

   

  מועמדים ששילמו את המקדמה, יכולים להודיע על ויתור שירותי הרווחה עד ליום 14.09.2020.

   

  טופס ויתור על שירותי רווחה לשנה"ל תשפ"א 

   

 • ארגון הסטודנטים הארצי היציג

   

  החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנטים לתואר ראשון ושני ישלמו 10 ₪ בשנה לארגון הסטודנטים הארצי היציג.

   

  הסכום הנדרש לשלם בסך 10 ₪ יתווסף לתשלום הראשון / מראש לשנה"ל תשפ"א.

   

  הארגון יפעל למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו מוכר רשמית על ידי מוסדות המדינה.

   

  להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה:

   

  1. בשנת 2016 תוקן חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז – 2007 (להלן – "החוק") במסגרתו עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון הסטודנטים הארצי היציג. מתוקף סמכותו לפי סעיף 21 א(ג) לחוק, הכיר מנכ"ל המל"ג ב ”התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ” (ע"ר) כארגון הסטודנטים הארצי היציג.

   

  2. מתוקף סמכותה לפי סעיף 21 ח(א) לחוק, קבעה המל"ג את כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג), התשע"ח – 2018 . הכללים אשר נכנסו לתוקפם ביום 18.6.18 קובעים כי הסכום שחייב לשלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר, מוסמך או אינג'ינר, לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יעמוד על סך של 10 שקלים חדשים לשנה.

   

  למידע נוסף >

   

  שאלות ותשובות >

 • English Tuition

   

  The composition of the tuition for the academic year 2020-2021

   

  The basic tuition fees for 100% coverage is 13,753 NIS. This amount is indexed to inflation using the Consumer Price Index (CPI) of June 2020 (published on July 15th 2020).

   

  Furthermore, tuition for foreign students is 25% higher than the basic tuition fees.

   

  In addition, the following payments are added to the basic tuition fees:

  Security payments - 526 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2020.

  Welfare payments – 331 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2020.

  Students Organization Charge-10 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2020.

   

  Tel Aviv University

 • Welfare payments

  Services provided to students paying the welfare services fee

  Service Students paying welfare services fee All students

  Discounts on Sports Complex membership/single-use fees

  V

   

  Membership in the TAU Consumer Club

  V

   

  Student Union scholarships in exchange for community service

  V

   

  Extra-curricular activities, support classes, and exam marathons at Xtra.Student

  V

   

  Sifrut Zola services, including course packets, exam booklets, color printing, black-and-white printing, and oversized printing at student prices

   

  V 

  Discounted vouchers for campus cafeterias

   

  V

  Participation in the lottery for campus parking stickers

  V

   

  Gifts in honor of the new academic year

  V

   

  Participation in Student Union delegations abroad

  V

   

  Discount on participation in Funjoya student vacation

  V

   

  50% discount on parking at Ahuzat Hahof parking structures near campus

  V

   

  Discount for yearly/semester subscribers of Ahuzat Hahof parking structures

  V

   

  Discounted tickets to Student Day

  V

   

  The possibility of submitting requests for housing in the dorms

  V

   

  Free consultation with CPA on tax refunds for employees

  V

   

  Free legal consultation

  V

   

  Representation before the university's disciplinary court by law student

   

  V

  The right to vote and run in Student Union elections

   

  V

  Access to exam bank and class note database

  V

   

  5% discount at Hahug Hatzfoni bar

  V

   

  For TAU Customer Club members, a 10% discount on purchases at Academon on campus (excluding electronics)

  V

   

  Discount vouchers for gas at all Delek gas stations

   

  V

  A range of products at regulated prices at Academon

   

   V

  Free scanning of exam booklets

   

   V

  Loans of chargers for cellphones at the Mitchell Service Center

  V

   

  Loans from the Dean of Students Office

  V

   

  Benefits for reservists (netstick loans, appreciation night, etc.)

  V

   

  Showers for bikers

  V

   

  Refreshment corners (coffee, microwave)

   

  V

  Fairs and other events

   

  V

  Communal events

   

  V

  Aid to political and social groups

   

  V

  Academic Department services

   

  V

  Communal events

   

  V

  Dedicated breastfeeding rooms

   

  V

  Subsidized meals at cafeterias

   

  V

   

   

  Students are entitled not to pay the welfare services fee if they inform the university of their wish to opt out ahead of time, i.e. before making the first tuition payment/the early full tuition payment / or before signing a faculty scholarship recipients junior faculty declaration / or before the tuition account has been updated by a scholarship/tuition exemption. Students must inform the university of their wish to opt out in their "Personal student information" no later than September 14, 2020.

  Candidates who made an advance payment can inform the university of their wish to opt out the university's welfare services no later than September 14, 2020.

  Form for opting out of the university's welfare services for the 2020-2021 academic year.

   

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block