נהלי האוניברסיטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

דף זה מכיל את כל נהלי האוניברסיטה וכן את חוקת האוניברסיטה בגרסתה האחרונה.

 

על כל עדכון נוהל, הוספת נוהל חדש, או ביטול נוהל ישן, תינתן הודעה בדף זה. כמו כן יופיע בכל נוהל תאריך עדכון מעל לסעיף או לסעיפים בהם בוצע העדכון.

 

כניסה לנהלים דרך דף זה תאפשר, לפיכך, קבלת תמונת מצב עדכנית בנושא הנהלים.

 

הנהלים באתר זה קוטלגו לפי שני סוגי מפתחות.

 

הינכם מתבקשים ליצור קשר עם הממונים על הנהלים במקרה של בעיות, בירורים או הצעות.

 

הממונה על הנהלים האקדמיים הינה עו"ד רותי קריסי מלשכת היועץ המשפטי, טל': 8248, 9722. דוא"ל: ruthk2@tauex.tau.ac.il

 

הממונה על הנהלים המנהליים הינה גב' אורי פריד שפי, מנהלת יחידת תכנון שיטות ובקרה, טל': 8923, דוא"ל: orifs@tauex.tau.ac.il

 

לעדכונים האחרונים >>

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block