עמוד הבית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מה קורה

שבוע הבינה המלאכותית הראשון באוניברסיטת תל אביב
תערוכה: "מש"ב"
רישום

ההרשמה בעיצומה!

ההרשמה לסמסטר ב' במגוון תוכניות בעיצומה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block