עמוד הבית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מה קורה

האקדמיה ושוק העבודה: פאנל לכבוד השקת גיליון 3 של קתרזיס
סדנת המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר
רישום

הרשמה לסמסטר ב'

עוד לא אבדה שנה – ההרשמה לסמסטר ב' בעיצומה

מה אם.... הרובוטים יעשו בשבילנו את כל העבודה?

ד"ר גורן גורדון מנסה לחזות את העתיד בנוגע ליחסינו עם הרובוטים

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block