לוח שנת הלימודים תש"ף 2020-2019

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לוח שנה"ל תש"ף להורדה (הלוח כולל את החגים הלא יהודיים)

היום הראשון ללימודים - סמסטר ראשון (1)

27.10.19

יום א'

כ"ח בתשרי

הפסקת לימודים (13:00-12:00) - פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים

28.10.19 יום ב' כ"ט בתשרי

חופשת חנוכה (לסטודנטים)

29.12.19

יום א'

א' בטבת

היום האחרון לסמסטר הראשון *

26.1.20

יום א'

כ"ט בטבת

יום פתוח

7.2.20

יום ו'

י"ב בשבט

היום הראשון לסמסטר השני

8.3.20

יום א'

י"ב באדר

פורים (2) (4)

10.3.20

יום ג'

י"ד באדר

הפסקת לימודים (14:00-12:00) - פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת סמסטר ב'.

11.3.20 יום ד' ט"ו באדר

יום חלופי בסמס' ב' לימי ג'

ויום לימודים אחרון לפני חופשת פסח

ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום א'

5.4.20

יום א'

י"א בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח

19.4.20

יום א'

כ"ה בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (2)(4)

28.4.20

יום ג'

ד' באייר

יום העצמאות (2)

29.4.20

יום ד'

ה' באייר

חופשת שבועות (2)

28-29.5.20

ה' – ו'

ה' –  ו' בסיון

יום הסטודנט (5)

4.6.20

ה'

י"ב בסיוון

היום האחרון לסמסטר השני

26.6.20

יום ו'

ד' בתמוז

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ

19.7.20

יום א'

כ"ז בתמוז

צום ט' באב (2)

30.7.20

יום ה'

ט' באב

חופשת הקיץ המרוכזת (2)                                                    מ-

23.8.20

יום א'

ג' באלול

                                                                                              עד

28.8.20

יום ו'

ח' באלול

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

11.9.20

יום ו'

כ"ב באלול

 

 

 

 

טקסי זיכרון – בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת בין 12:00 – 13:00

עצרת לזכרו של יצחק רבין

10.11.19

יום א'

י"ב בחשון

טקס יום השואה (3)

21.4.20

יום ג'

כ"ז בניסן

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (4)

27.4.20

יום ב'

ג' באייר

 

 

 

 

היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"א 

18.10.20

יום א'

ל' בתשרי

 

 

הערות:   

  1. בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה.
    בפקולטה לניהול, בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים בלוח השנה. יש להתעדכן באתר הפקולטה.
  2. בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.
  3. בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (20.4.20 כ"ו בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00
  4. בתענית אסתר (י"ג באדר 9.3.20) ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (27.4.20 ג' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00.
  5. ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00.

 

        *  תקופת בחינות סמסטר א': יום ב', 27.1.20, א' בשבט   עד יום ו', 6.3.20, י' באדר.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block