לוח שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לוח שנה"ל תשפ"א להורדה (הלוח כולל את החגים הלא יהודיים)

היום הראשון ללימודים - סמסטר ראשון (1)

18.10.20

יום א'

ל' בתשרי

הפסקת לימודים - פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים (5)

19.10.20

יום ב'

א' בחשוון

חופשת חנוכה (לסטודנטים)

13.12.20

יום א'

כ"ז בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון *

17.1.21

יום א'

ד' בשבט

יום פתוח

5.2.21

יום ו'

כ"ג בשבט

פורים (2) (4)

26.2.21

יום ו'

י"ד באדר

היום הראשון לסמסטר השני

3.3.21

יום ד'

י"ט באדר

הפסקת לימודים - פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת סמסטר ב' (5)

3.3.21

יום ד'

י"ט באדר

יום השלמה לימי א' בסמסטר ב'
ויום לימודים אחרון לפני חופשת פסח

ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום ג'

23.3.21

יום ג'

י' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח

5.4.21

יום ב'

כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (2)(4)

14.4.21

יום ד'

ב' באייר

יום העצמאות (2)

15.4.21

יום ה'

ג' באייר

חופשת שבועות (2)

16-17.5.21

א' – ב'

ה' – ו' בסיוון

יום הסטודנט (6)

27.5.21

יום ה'

ט"ז בסיוון

היום האחרון לסמסטר השני

18.6.21

יום ו'

ח' בתמוז

היום הראשון לסמסטר קיץ

11.7.21

יום א'

ב' באב

צום ט' באב (2)

18.7.21

יום א'

ט' באב

חופשת הקיץ המרוכזת (2)                                                    מ-

                                                                                              עד

22.8.21

יום א'

י"ד באלול

27.8.21

יום ו'

י"ט באלול

היום האחרון לסמסטר קיץ

3.9.21

יום ו'

כ"ו באלול

 

טקסי זיכרון
בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, 12:00 – 13:00

עצרת לזכרו של יצחק רבין

29.10.20

יום ה'

י"א בחשוון

טקס יום השואה (3)

8.4.21

יום ה'

כ"ו בניסן

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (4)

13.4.21

יום ג'

א' באייר

 

היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב

10.10.21

יום א'

ד' בחשוון

 

 

הערות:   

  1. בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה.
    בפקולטה לניהול, בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים בלוח השנה.
    יש להתעדכן באתר הפקולטה.
  2. בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.
  3. בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (7.4.21 כ"ה בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19:00
  4. בתענית אסתר (י"ג באדר 25.2.21) ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (13.4.21 א' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
  5. הפסקת לימודים תימשך שעה, מ-12:00 עד 13:00.
  6. ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12:00.

 

        *  תקופת בחינות סמסטר א': מיום ב', 18.1.21, ה' בשבט עד יום ג', 2.3.21, י"ח באדר.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block