לוח שנת הלימודים תשע"ט 2019-2018

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

לוח שנה"ל תשע"ט להורדה (הלוח כולל את החגים הלא יהודיים)

 

היום הראשון ללימודים - סמסטר ראשון (1)

14.10.18

יום א'

ה' בחשון

יום שבתון (בשל הבחירות לרשויות המקומיות)  

30.10.18 יום ג' כ"א בחשוון

חופשת חנוכה (לסטודנטים)

9.12.18

יום א'

א' בטבת

היום האחרון לסמסטר הראשון *

13.1.19

יום א'

ז' בשבט

יום פתוח

1.2.19

יום ו'

כ"ו בשבט

היום הראשון לסמסטר השני

27.2.19

יום ד'

כ"ב באדר א'

פורים (2) (4)

21.3.19

יום ה'

י"ד באדר ב'

בחירות לכנסת – יום שבתון

9.4.19 יום ג' ד' בניסן

יום לימוד חלופי לקורסי יום ה' – סמס' ב' (5)

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח

15.4.19

יום ב'

י' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

28.4.19

יום א'

כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (2)(4)

8.5.19

יום ד'

ג' באייר

יום העצמאות (2)

9.5.19

יום ה'

ד' באייר

יום הסטודנט (6)

23.5.19

יום ה'

י"ח באייר

חופשת שבועות (2)         

9.6.19 יום א' ו' בסיון

היום האחרון לסמסטר השני

14.6.19

יום ו'

י"א בסיון

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ

7.7.19

יום א'

ד' בתמוז

צום ט' באב (2)

11.8.19

יום א'

י' באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

23.8.19

יום ו'

כ"ב באב

חופשת הקיץ המרוכזת (2)                                                  

מ-25.8.19

יום א'

כ"ד באב

                                                                                         

עד-31.8.19

יום ו'

כ"ט באב

טקסי זיכרון – בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת בין 12:00 – 13:00

עצרת לזכרו של יצחק רבין

21.10.18

יום א'

י"ב בחשון

טקס יום השואה (3)

2.5.19

יום ה'

כ"ז בניסן

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (4)

7.5.19

יום ג'

ב' באייר

 

 

 

 

היום הראשון לשנת הלימודים תש"פ 

27.10.19

יום א'

כ"ח בתשרי

 

 

הערות:   

  1. בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה. בתכניות לתארים מתקדמים בפקולטה לניהול ייתכנו שינויים, יש להתעדכן באתר הפקולטה.
  2. בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.
  3. בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (1.5.19 כ"ו בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00
  4. בתענית אסתר (י"ג באדר ב' 20.3.19) ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ( 7.5.19 ב' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00.
  5. למען הסר ספק, ב-15/4/19 שיעורי יום ב' אינם מתקיימים (אלא שיעורי יום חמישי בשבוע).
  6. ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00.

        *  תקופת בחינות סמסטר א': מיום ב' 14.1.19, ח' בשבט, עד יום ג', 26.2.19, כ"א באדר א'.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block