רישום לקורסים בשיטת הבידינג

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

שיטת הבידינג נועדה להתמודד בצורה ההוגנת ביותר עם תופעה של ביקוש יתר ברישום לקורסים. השיטה קלה לביצוע, נגישה מכל מחשב ומעניקה הזדמנות שווה לכולם.

רישום לקורסים בשיטת הבידינג

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block