מכתב סגן הרקטור: היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א בצל מגפת הקורונה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 12.10.2020

תלמידות יקרות, תלמידים יקרים,

 

ביום א' ה-18 באוקטובר 2020,  תחל שנת הלימודים תשפ"א, בצל מגפת הקורונה.

 

בימים אלו אנו משלימים את היערכותנו לקראת פתיחתה של שנת הלימודים בהתאם לעדכון ששלחתי לכם  ולפיו הלמידה תתקיים (ככלל, למעט חריגים שיפורטו להלן, ולכל הפחות במהלך חלק מהסמסטר הראשון), כלמידה מקוונת, והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת ה-ZOOM.

 

להורדת המתווה בקובץ PDF > 

 

המתווה לשבועות הראשונים של שנת הלימודים בהמשך לעדכון סגן הרקטור מיום ג', ה-25 בספטמבר 2020.

 

מתווה הלימודים עבור תלמידי שנה א' - בעקבות החלטת הממשלה על הטלת סגר כללי והנחיות משרד הבריאות,  ומתוך דאגה ואחריות לשלומכם, יידחה בשלב זה יישומו של מתווה הלימודים שגיבשנו עבור תלמידי שנה א', המאפשר להם, במידה ויהיו מעוניינים בכך, להגיע לקמפוס וללמוד את השיעורים בכתות הלימוד.

 

הלימודים יתקיימו אפוא רק ב-ZOOM גם עבור תלמידי שנה א' מלבד מעבדות ההוראה שיתקיימו בקמפוס.

 

בכוונתנו לשוב אל מתווה זה וליישמו בהקדם האפשרי, וכשהדבר יתאפשר נודיעכם על כך.

 

תלמידים בתוכניות מיוחדות ובינלאומיות – בשלב זה לא נקיים לימודים בקמפוס והלמידה בתוכניות אלו תתקיים כלמידה מקוונת ב-ZOOM. אנו נחדש את הלימודים בקמפוס, כשהדבר יתאפשר לנו.

 

תלמידים במסגרות לימוד המחייבות הכשרות מעשיות בקמפוס –בשלב זה הותר לנו לקיים הכשרות מעשיות רק מחוץ לקמפוס.

יחידות הלימוד והחוגים יעדכנו אתכם בדבר אופן קיומם של הכשרות אלו עד לחידוש הלמידה בקמפוס - כל יחידה בהתאם למתווה שתגבש.

 

מעבדות הוראה – הותר לנו לקיים מעבדות הוראה, בכפוף להנחיות התו הסגול.

 

כעולה מן העדכון אנו מקוים לבשורות טובות, להסרת הסגר ולחידוש ההוראה בקמפוס גם אם באופן חלקי. לכשהדבר יתרחש נשוב למתווה הלימודים שגובש על ידינו בטרם הסגר ושאת עיקריו הפצנו אליכם זה מכבר.

 

מתווה להמשך שנת הלימודים לאחר  הסרת הסגר והקלה בהנחיות הלימודים בקמפוס:

 

ככלל הלמידה בשנה הבאה, ולכל הפחות בסמסטר א', תהיה למידה מקוונת, והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת ה-ZOOM  בהתאם למתווים המפורטים בהמשך המסמך ולהנחיות שתקבלו מהיחידות וחוגי הלימוד שלכם.

 

זאת, למעט מסגרות לימוד המחייבות לימודים מעשיים בקמפוס – מעבדות ושיעורי התנסות מעשית. באלו קיימת כאמור חובת נוכחות בשיעורים המתקיימים בקמפוס (מידע אודות מסגרות לימודים אלו יימסר לתלמידים בידי חוגי הלימוד הרלבנטיים).

 

לתלמידי שנה א', שזו להם שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, תינתן האפשרות ללמוד את השיעורים שלהם בכתות הלימוד, ולו גם באופן חלקי, (כאמור לעיל, השיעורים יצולמו ויועברו במקביל גם ב-ZOOM, לאותם תלמידים שיבחרו או שלא יוכלו להגיע לקמפוס). התלמידים יחולקו לקבוצות, שתוזמנה להגיע ולנכוח בשיעור לסירוגין (פעם בשלושה שבועות).

 

אנו עוקבים כמוכם אחר הנחיות משרד הבריאות ואחר החלטות הממשלה. במידה שהנחיות אלו תשתננה, בשל מצב התחלואה ואם יוטל סגר שימנע קיומם של לימודים בקמפוס, נעדכן מתווה הלימודים בהתאם. למותר לציין כי במקרה של סגר, יתקיימו הלימודים ב-ZOOM.

 

מעבר למתווה עקרוני זה אני מבקש למסור לכם הסברים, הבהרות והנחיות פרטניות אודות מהלך הלימודים, לאחר שיתאפשר לנו לחדש את הלמידה בקמפוס.

 

מי ילמד בקמפוס?

אנו מזמינים את תלמידי שנה א' בתואר הראשון לחוות את הלימודים בקמפוס אחת לשלושה שבועות כשיוקלו ההנחיות. ההגעה לקמפוס של התלמידים אינה חובה. ההגעה תהיה  במסגרת קפסולות שאליהם הם ישויכו לפי א-ב של שמות משפחה. התלמידים ילמדו בכיתות שמהן יילמד המרצה קפסולה אחת והשיעור ישודר באמצעות הזום לתלמידים המשתייכים לשתי הקפסולות האחרות.  

 

להלן הקפסולות לפי שמות המשפחה: קפסולה ראשונה א' עד ה', קפסולה שניה ו' עד מ', ושלישית נ' עד ת'. על התלמידים להקפיד ללמוד כל אחד בקפסולה אליה שובץ כדי שנוכל כולנו למלא בקפדנות אחר הנחיות משרד הבריאות

 

1. בתוכניות לימוד המלמדות במתכונת חד-חוגית (רפואה, מקצועות הבריאות, קולנוע וטלוויזיה, תיאטרון, מוזיקה, עבודה סוציאלית) –ייקבע מתווה נפרד שמטרתו לאפשר לתלמידים חדשים ללמוד בקמפוס כשליש משעות הלימוד. היחידה תיידע את התלמידים והסטודנטים בדבר המתווה.

 

2. בתוכניות לימוד בינלאומיות ובתוכניות אחרות שקיבלו אישור יתקיימו הלימודים במלואם בקמפוס לכשיוקלו ההנחיות (תוכניות אלו תעדכנה בכך את תלמידיהם).

 

3. מעבדות ולימודים מעשיים בשנות הלימוד - היחידה או חוג הלימוד יידעו את התלמידים בדבר אופן, מיקום ומועדי המעבדות והלימודים (בהתאם למתווה הלימודים הכללי של האוניברסיטה). לתלמידים הלומדים במעבדות ולימודים מעשיים יוכשרו מרחבי למידה ביחידות ובחוגי הלימוד שבהם יוכלו לשבת ולצפות באמצעות המחשבים שלהם בשיעורי הזום המתקיימים לפני  או אחרי המעבדות והלימודים המעשיים.

 

איך יילמדו וישודרו השיעורים המתקיימים בקמפוס (כאשר ההנחיות יאפשרו זאת)?

1. ב-120 כיתות שבהן יש 61 מקומות ישיבה ומעלה הותקנו מצלמות חכמות העוקבות באופן אוטומטי אחרי המרצה בשעה שהוא כותב על הלוח.

 

2. ביתר הכיתות שבהן תתקיים הוראה הותקנו מצלמות רשת. ככלל, מכיתות אלו לא ניתן יהיה לצלם כתיבה על לוח רגיל והמרצה ישתמש בטאבלט או פד מיוחד ("וואקום") כדי להנגיש את הכתוב לתלמידים העוקבים אחר השיעור ב-ZOOM.

 

3. בהתאם לכללי התו הסגול בכל כיתה יוכלו להשתתף תלמידים עד שליש ממספר ממקומות הישיבה בה ולא יותר מ-50.

 

השתתפות תלמידים הצופים ב-ZOOM  בשיעורים המועברים בקמפוס

 

לנגד עיניהם של המרצים ניצבת העובדה שבנוסף לתלמידים הנוכחים בכיתה משתתפים בשיעור גם תלמידים מרוחקים. מרצים יקפידו לקיים את האינטראקציה עם העוקבים אחר השיעור ב-ZOOM: בצ'אט, באמצעות שאלות סקר, ובמתן רשות דיבור.

 

ככלל קיימת חובת הקלטה לכל השיעורים למעט שיעורים שבהם מוצג חומר רגיש (לדוגמא, צילומים או מידע על מטופלים).

 

1. הקלטות אלו קריטיות למי שהחמיץ את השיעור, או שהייתה לו תקלת תקשורת, או רוצה לצפות בשיעור בקצב שלו.

 

2. ההקלטות יישמרו עד לאחר תקופת הבחינות.

 

3. ההקלטות יועמדו לצפייה לצרכי לימוד לרשות הסטודנטים באמצעות moodle.

 

4. חל איסור על צילום, העתקה, הקלטה והפצה של הקלטות אלו. אי שמירה על כללים אלו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.

 

נוכחות ופתיחת מצלמות

קיימת חובת פתיחת מצלמות  על ידי משתתפי השיעור למטרות פדגוגיות וזאת בהתאם לכללי הגנת הפרטיות. המרצים הונחו לגלות גמישות ולאפשר פטור מחובת פתיחת מצלמות לסטודנטים שאינם יכולים לפתוח מצלמות מסיבות חריגות אישיות. מסמך המתייחס להיבטים אתיים בלמידה מרחוק יישלח לכם כבר השבוע.

 

כל האוניברסיטה מגויסת לסייע לכם

1. בראש ובראשונה מינהל הפקולטה, בית הספר וחוג הלימוד שלכם – מרצים ועובדים מנהליים כאחד.

 

2. התמיכה הטכנולוגית והפדגוגית: אגף המחשוב, דקאנת החדשנות בהוראה ובלמידה (כולל וירטואל טאו וטאו אונליין)

 

3. היחידות והספריות שבהן יוקצו עמדות למידה עצמית ועמדות עבודה לתלמידים ולתלמידות.

 

4.  האוניברסיטה תקצה סדרנים לשמירה על ההפרדה החברתית ולהקפדה על הכללים בשבועות הראשונים שבהן תתקיים הוראה בקמפוס.

 

יש לציין כי אנו פועלים להפצה של כללי למידה מקוונת שבהם בין השאר תיכלל התייחסות לכללי התנהגות, הגנת פרטיות, פתיחת מצלמות ועוד.

 

שיהיה לנו בהצלחה, ובינתיים שנה טובה וגמר חתימה טובה, שנת בריאות לכם ולכל היקרים לכם.

 

בברכה,

פרופ' אייל זיסר

סגן הרקטור

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block