שכתוב ההיסטוריה? GESCHICHTSPOLITIK במאה ה-21

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

01 בפברואר 2021, 20:00 
זום 
שכתוב ההיסטוריה? GESCHICHTSPOLITIK במאה ה-21
תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה עוותו לא פעם, ואף שימשו במקרים רבים ככלי תעמולה בתקופת המלחמה הקרה; אולם האופן בו נעשה בהן שימוש בעתות שלום הוא חדש ומורכב. Geschichtspolitik – היסטוריה פוליטית – מתקיים כיום באופנים שונים, במגוון ארצות דוגמת רוסיה, הונגריה, פולין, ליטא, סלובקיה וישראל.
 
 
לצד הדגשת השפעתם הרבה של אירועים היסטוריים אלה על העבר, כמו גם על ההווה והעתיד, מעוררת Geschichtspolitik זו שאלות רבות: כיצד המתח שבין כתיבה אקדמית, הגדרות לאומיות ושיח ציבורי משפיע על שכתוב ההיסטוריה? האם נרטיבים מתחרים של קורבנוּת וסבל יכולים לעצב מחדש את העבר? איזו השפעה יש למפגשים הטעונים בין הנרטיבים הלאומיים
 
השונים, ומה תפקידם של אינטלקטואלים בדיון הזה?   
 
 
 
משתתפים:
 
 
פרופ' חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב, ויד ושם
 
 
ד"ר אנה ז'לינסקה ,אוניברסיטת לורן ,צרפת
 
 
פרופ' עמוס מוריס-רייך, אוניברסיטת תל אביב
 
 
פרופ' דאריוש סטולה, האקדמיה הפולנית למדעים
 
 
ד"ר יבגני קלאובר, אוניברסיטת תל אביב
 
 
ד"ר רוברט רוזט, יד ושם
 
 
 
מארגנים ושותפים
 
 
המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין, אוניברסיטת תל אביב
 
 
אוניברסיטת לורן (נאנסי), צרפת
 
 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block