תואר שני בדיפלומטיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בדיפלומטיה

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
17:00

את מי תפגשו
פרופ' יוסי שיין - ראש התוכנית
גב' פנינה משה - מזכירת התוכנית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי דיפלומטיה מיועדת להקנות ידע, כלי ניתוח ודרכי חשיבה ברמה מתקדמת בתחומי הדיפלומטיה המודרנית, בפתרון קונפליקטים ובתחומים משיקים, כגון: היסטוריה מדינית, קבלת החלטות, תקשורת והסברה, כלכלה פוליטית בינלאומית ולימודים אזוריים. מטרת התוכנית היא להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום למחקר ולידע בתחומים הקשורים לדיפלומטיה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block