תואר שני בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
11:00

את מי תפגשו
ד"ר ניר עברון - ראש החוג
ד"ר יהונתן סטבסקי - חבר סגל בחוג
גב' מיטל גלילי - עוזרת מנהלית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים,שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג מציע לימודים מתקדמים בספרות ובביקורת הספרות והתרבות האנגלית והאמריקנית, בתאוריה של הספרות וייצוגה, בדגש על שיטות ניתוח שונות. תוכנית הלימודים מתאימה למעוניינים לחדד את חשיבתם האנליטית ויכולתם המחקרית, תוך התייחסות לטקסטים ספרותיים בשפה האנגלית כבסיס למחשבה יוצרת.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block