תואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל - מפגש שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בחוג להיסטוריה של עם ישראל - מפגש שני

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
12:00

את מי תפגשו
ד"ר יובל שחר - ראש החוג
גב' טל אלון - מזכירת החוג
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע מפתחות להכרת תולדות היהודים לאורך הדורות ובאזוריו השונים של העולם. אגב כך מזומנת לסטודנטים היכרות עם תקופות ורבדים של התפתחות התרבות האנושית, מן העת העתיקה ועד ימינו. תוכנית הלימודית הינה אישית ומותאמת לצרכיו ולתחומי עניינו של הסטודנט, היכול להתמחות בכל אחת משלוש התקופות ההיסטוריות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block