תואר שני בחינוך רב לשוני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בחינוך רב לשוני

תאריך
09.02.21 יום שלישי
שעה
15:00

את מי תפגשו
ד"ר מיכל טננבאום - ראשת התוכנית
גב' איריס גורביץ - מזכירת הסטודנטים
ד"ר הדר נץ - מרצה בתוכנית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
בתוכנית לחינוך רב לשוני אנו עוסקים בשאלות מגוונות הנוגעות לנקודות מגע בין שפות, זהויות, הגירה, מגדר, קוגניציה, רכישת שפות והוראתן, ולהשלכות של כל אלו על חיי היומיום, על החברה הישראלית ועל הקשרים גלובאליים. בתוכנית תפגשו חוקרים ומרצים בחזית המחקר ותתנסו בהשלכות מגוונות שיש להקשרים התיאורטיים והמחקריים על הנעשה בשטח. הצטרפו אלינו לקדם יחד רב-לשוניות כמשאב, כזכות וכאתגר בעולם משתנה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block