תואר ראשון בתוכנית פכ"מ למצטיינים - פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה - מפגש שלישי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בתוכנית פכ"מ למצטיינים - פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה - מפגש שלישי

תאריך
09.02.21 יום שלישי
שעה
19:00

את מי תפגשו
מר נדב כרמון - רכז פעילות אקסטרה-קוריקולום בתוכנית פכ"מ
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
תוכנית פכ”מ היא תוכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר, הבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות, ושאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים בה בעת שיש לה השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block