היחידה לתכנון, שיטות ובקרה (היח' לאו"ש)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תפקידים

  1. מבנה ארגוני, תקני כח אדם מנהליים
  2. ניתוחי עיסוקים, קביעת מתחי דרגות
  3. ניהול שטחים ודיור
  4. סקרי שביעות רצון
  5. שיפור השירות
  6. נהלי עבודה בנושאים מנהליים שונים
  7. ריכוז ועדות פרוגרמה לבינוי
  8. בקרה על ניצול הכיתות באוניברסיטה וויסות כיתות
  9. שיפור שיטות עבודה בתחומים שונים
  10. ויסות כיתות לימוד בין יחידות

 

אנשי הקשר ביחידה

 

שם

תפקיד

טלפון

פקס'

דוא"ל

גב' אורי פריד שפי

מנהלת יח' או"ש

8183

6319

orifs@tauex.tau.ac.il

שרון צדוק

מזכירה

8923

6319

shshzahone@tauex.tau.ac.il

חגית לוי

מהנדסת ארגון ושיטות 4220 6319 hagitle@tauex.tau.ac.il
 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block