פתיחת שנת הלימודים תשפ"א – עדכון סגן הרקטור

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

אל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה,

 

בעוד שבועיים, ביום א' ה- 18 באוקטובר 2020 תיפתח שנת הלימודים תשפ"א.

 

אני מבקש ראשית דבר לברך אתכם – תלמידות ותלמידים, חברי וחברות הסגל האקדמי והמנהלי לרגל השנה החדשה ולאחל לכם שנת לימודים ומחקר פורייה ומוצלחת.

 

אני מבקש לעדכן אתכם כי הלמידה תתקיים (לכל הפחות במהלך הסמסטר הראשון), כלמידה מקוונת, והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת ה-ZOOM.

 

מתווה הלימודים עבור תלמידי שנה א' - בעקבות החלטת הממשלה על הטלת סגר כללי והנחיות משרד הבריאות,  ומתוך דאגה ואחריות לשלומכם, החלטנו, בעצה אחת עם יתר אוניברסיטאות המחקר בישראל, לדחות את יישומו של מתווה הלימודים שגיבשנו עבור תלמידי שנה א', המאפשר להם, במידה ויהיו מעוניינים בכך, להגיע לקמפוס וללמוד את השיעורים בכתות הלימוד.

 

הלימודים יתקיימו אפוא רק ב ZOOM גם עבור תלמידי שנה א'.

 

בכוונתנו לשוב אל מתווה זה וליישמו בהקדם האפשרי, וכשהדבר יתאפשר נודיעכם על כך.

 

תלמידים בתוכניות מיוחדות ובינלאומיות – בשלב זה לא נקיים לימודים בקמפוס והלמידה בתוכניות אלו תתקיים כלמידה מקוונת ב-ZOOM.

 

תלמידים במסגרות לימוד המחייבות לימודים מעשיים בקמפוס – מעבדות ושיעורי התנסות מעשית -בשלב זה איננו יכולים לקיים הוראה בקמפוס ואנו נחדש אותה כשהדבר יתאפשר.

 

יחידות הלימוד והחוגים יעדכנו אתכם בדבר אופן קיומם של לימודים מעשיים אלו עד לחידוש הלמידה בקמפוס - כל יחידה בהתאם למתווה שתגבש.

 

גמר חתימה טובה, שנת לימודים מוצלחת והרבה בריאות.

 

בברכה,

פרופ' אייל זיסר

סגן הרקטור

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block