אוניברסיטת תל אביב - ראשונה בארץ בתעסוקת בוגרים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מדד התעסוקתיות של QS לשנת 2017 קובע: אוניברסיטת תל אביב במקום הראשון בארץ בתחום תעסוקת בוגרים וקשרים עם מעסיקים
24 ספטמבר 2017
אוניברסיטת תל אביב - ראשונה בארץ בתעסוקת בוגרים

מדד התעסוקתיות של QS לשנת 2017 קובע כי אוניברסיטת תל אביב מדורגת בקבוצת המקומות 141-150 - ראשונה בישראל. זאת לעומת האוניברסיטה העברית שמדורגת בקבוצת המקומות 201-250, והטכניון שמדורג בקבוצת המקומות 251-300.

 

מדד התעסוקתיות של QS (The QS Graduate Employability Rankings) הוא שיטת דירוג חדשנית שנועדה לספק לסטודנטים ולמועמדים פוטנציאליים בכל העולם כלי ייחודי שבאמצעותו ניתן להשוות ביצועים של אוניברסיטאות במונחים של תוצאות בשטח. ברשימה, שממנה נגזרים הנתונים, נכללים 500 המוסדות האקדמיים המוערכים ביותר בעולם.

 

במקום ה-100 בעולם בשיעור תעסוקת בוגרים

חמשת המדדים שעליהם מבוסס מדד התעסוקתיות של QS הם: מוניטין בקרב מעסיקים (30% מהציון הכולל), הישגים של בוגרים (25%) שת"פ עם מעסיקים יחסית לגודל הסגל האקדמי (25%), קשרים עם מעסיקים (10%) ושיעור תעסוקה של בוגרים תוך שנה מסיום לימודיהם (10%).

 

מהנתונים עולה כי אוניברסיטת תל אביב ממוקמת במקום ה-100 בשיעור תעסוקת בוגרים ובמקום ה-126 בקשרים עם מעסיקים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block