עיקרי תקנות שכר הלימוד לתואר ברפואה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • תואר ד"ר לרפואה

  עיקרי תקנות שכר הלימוד בבית הספר לרפואה לקראת התואר ד"ר לרפואה (מסלול 6 שנים)

  תואר ד"ר לרפואה

   

  עיקרי תקנות שכר הלימוד בבית הספר לרפואה לקראת התואר ד"ר לרפואה (מסלול 6 שנים)

  א.  מינימום שכר הלימוד המצטבר לקראת תואר ד"ר לרפואה הינו לפחות 600%.

   

  ב.  תלמיד שטרם סיים השתתפות בקורסים/מחלקות (מהשנה השביעית ואילך), יחויב בשכר לימוד עפ"י היקף הלימודים, כפוף לתקנות שכר לימוד .

   

  ג.   תלמידים שילמדו קורסים עודפים או שיחזרו על קורסים עקב כשלון, יחויבו בתוספת שכר לימוד.

   

  ד. בשלוש השנים הראשונות (שלב 1 ) חיוב שכר הלימוד יהיה לפי תעריף תואר ראשון (מופחת). שכר הלימוד יחושב בהתאם להיקף הלימודים על פי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון.

   

  משנה רביעית ועד שישית (שלב 2) החיוב יהיה בגובה של 100% שכר הלימוד לכל שנה לפי תעריף תואר שני.

   

  ה. בשנה השביעית תלמידים שיחלו את הסטאז (שלב 3) פטורים מתשלום. תלמידים שלא יחלו את הסטאז בשנה השביעית יחויבו על פי שעות הלימוד – יש להודיע לשכר לימוד בכתב.

   

  ו. תלמיד בשנים הקליניות הנמצא בשנת הפסקה ומבקש בשנה זו להשלים את עבודת הגמר , יחויב (בשנת ההפסקה ) בגין הגשת העבודה ב- 5% + תשלומים נלווים.

 • תואר ד"ר לרפואת שיניים

  עיקרי תקנות שכר לימוד בבית הספר לרפואת שיניים לקראת התואר ד"ר לרפואת שיניים

  א. מינימום שכר הלימוד לקראת תואר ד"ר לרפואת שיניים, הינו 600%.

   

  ב.  תלמיד שטרם סיים השתתפות בקורסים, יחויב מהשנה השביעית ואילך, עפ"י היקף הלימודים, כפוף לתקנות שכר לימוד חלקי.

   

  ג.   תלמידים שילמדו קורסים עודפים או שיחזרו על קורסים עקב כשלון, יחויבו בתוספת שכר לימוד.

   

  ד.  תלמיד שסיים את שמיעת כל הקורסים, שילם מינימום שכר לימוד לתואר, וחייב בהגשת עבודת הגמר בלבד, יחויב ב-5% שכר לימוד לכל שנה + תשלומים נלווים. 

   

  שכר לימוד זה ישולם כל שנה עד להשלמת כל חובותיו, לרבות הגשה סופית של עבודת הגמר המודפסת, כולל תקופת התיקונים.

   

  ה. בשלוש השנים הראשונות (שלב 1 ) חיוב שכר הלימוד יהיה לפי תעריף תואר ראשון (מופחת). שכר הלימוד יחושב בהתאם להיקף הלימודים על פי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון.

   

  משנה רביעית ועד שישית (שלב 2) החיוב יהיה בגובה של 100% שכר הלימוד לכל שנה לפי תעריף תואר שני.

   

  ו. תלמיד בשנים הקליניות הנמצא בשנת הפסקה ומבקש בשנה זו להשלים את עבודת הגמר , יחויב (בשנת ההפסקה ) בגין הגשת העבודה ב- 5% + תשלומים נלווים.

   

  בשלוש השנים הראשונות (שלב 1 ) חיוב שכר הלימוד יהיה לפי תעריף תואר ראשון (מופחת). שכר הלימוד יחושב בהתאם להיקף הלימודים על פי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון.

    

  משנה רביעית ועד שישית (שלב 2) החיוב יהיה בגובה של 100% שכר הלימוד לכל שנה לפי  תעריף תואר שני.

   

 • תואר ד"ר לרפואה (מסלול 4 שנים)

  עיקרי תקנות שכר הלימוד בבית הספר לרפואה לקראת התואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון (מסלול 4 שנים)

  א. מינימום שכר הלימוד המצטבר לקראת תואר ד"ר לרפואה הינו לפחות 400%. בארבע השנים הראשונות ללימודים ישלם התלמיד שכר לימוד מלא (100% כל שנה) לפי תעריף תואר שני.

   

  ב. תלמיד שטרם סיים השתתפות בקורסים/מחלקות (מהשנה החמישית ואילך), יחויב בשכר לימוד עפ"י היקף הלימודים, כפוף לתקנות שכר לימוד חלקי.

   

  ג. תלמידים שילמדו קורסים עודפים או שיחזרו על קורסים עקב כשלון, יחויבו בתוספת שכר לימוד.

    

  ד.  תלמיד הנמצא בשנת הפסקה ומבקש בשנה זו להשלים את עבודת הגמר , יחויב (בשנת ההפסקה ) בגין הגשת העבודה ב- 5% + תשלומים נלווים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block