סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב
תיאור התפקיד: 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

קוד משרה: 

 

התפקיד: 

משרת סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

 

היחידה: 

בית הספר לבריאות הציבור

 

תיאור התפקיד: 

בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים לקליטה כסגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא בניהול מצבי חירום ואסון. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: ניהול מצבי משבר, חוסן, התמודדות אוכלוסייה ומערכות שליטה עם מצבי חירום וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות.

מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה בבית הספר לבריאות הציבור ובפקולטה לרפואה.

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית בעת הקליטה תקבע על פי הישגיהם של המועמדים.

דרישות התפקיד: 

תואר Ph.D בבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ו/או ניהול או מינהל עסקים (או תחומי דעת נלווים) עם הכשרה בתר-דוקטורית בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים, מצוינות במחקר, ניסיון מעשי בגיבוש מדיניות ציבורית בתחום החירום ויכולת הוראה טובה באנגלית ובעברית. 

 

על המועמד/ת  להמציא:

קורות חיים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה כאן.
רשימת פרסומים.
מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה.
תכניות מחקר עתידיות.
מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת בית הספר לבריאות הציבור והפקולטה לרפואה.
שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף, ישירות לפרופ' יריב גרבר, ראש בית הספר לבריאות הציבור. 

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

היקף משרה: 

100%

מעמד משרה: 

תקני

המשרה מיועדת למועמדים: 

תואר Ph.D בבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ו/או מיהול או מינהל עסקים (או תחומי דעת נלווים) עם הכשרה בתר-דוקטורית בתחום המועמדות.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 

יום ג'  1/06/2021 - 23:50

הערות: 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי בית הספר.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שלישי, 01 יוני 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block