דרושים: משרות פנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

פסיכומטריקאי/ת-היחידה לקידום איכות ובקרת הוראה,מחקר והערכה-הפק' לרפואה (2017/מכרז/237)

היחידה המציעה: הפקולטה לרפואה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 19/12/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

אחריות כוללת על מערך ההערכה, המדידה והבחינות בפקולטה, לרבות פיתוח והטמעה של מערכות ושיטות להערכה ומדידה.

פיתוח תכניות עבודה בתחום הבחינות וההערכה והפעלתן בפועל. אחריות לפיקוח ולטיוב איכות ומהימנות כלל המבחנים הנערכים בפקולטה למועמדים ולתלמידים לתארים השונים. פיתוח והפעלה של סדנאות הדרכה בנושא בחינות והערכה. הקמה, תחזוקה  והטמעה של אתר/פורטל בנושאי הערכה, מדידה ובחינות. מתן משוב על איכות הבחינות למורים (על פי הסטנדרטים המקובלים של שיטות המחקר ותורת המבחנים). איסוף חומרים מדעיים (כולל אמפיריים) בתחום כתיבת בחינות והערכת סטודנטים. עיבוד סטטיסטי של נתוני הבחינות והפקת דו"חות עבור מקבלי החלטות. בנייה ותחזוקה של מאגר בחינות הפקולטה והקמת בסיסי נתונים. פיקוח על בדיקת הבחינות באמצעות מערכת ממוחשבת (כולל גרסאות וכו') והפקת דו"חות סטטיסטיים המבטאים את טיב הבחינות. 

        כפיפות: לראש היחידה 

 

                                                                                                                                                                                                                              

דרישות המשרה:

תואר שני לפחות בתחום סטטיסטיקה או מדעי החברה או חינוך.

ידע וניסיון בתחום הפסיכומטריקה, רצוי בתחום מבחנים אקדמיים. ידע בשיטות מחקר וסטטיסטיקה. התמחות או ניסיון מקצועי מוכח בהערכה ומדידה של מבחנים.  

ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, לרבות שליטה בתוכנות office והיכרות מעמיקה עם אקסל. רצוי ידע וניסיון ב-  SPSS ו-SAP . רצויה הכרה    של פלטפורמת Moodle.

ידיעה טובה מאוד של השפות עברית ואנגלית . יכולת עבודה עצמאית ובצוות. יוזמה וחשיבה יצירתית. יכולת הובלת פרויקטים. כושר ארגון ויכולת ריכוז תחום אחריות. מכוונת למתן שירות ויחסי אנוש טובים.

 

החוג ללימודי הערבית והאסלאם (2017/אקדמי/237)

היחידה המציעה: החוג ללימודי הערבית והאיסלאם
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/03/2018
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בלימודי הערבית והאסלאם

 

החוג ללימודי הערבית והאסלאם פונה למועמדות/ים למשרה. תחומים מועדפים:

•    ספרות ערבית מודרנית

•    לשון ודקדוק ערבי

•    קוראן וחדית'

המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית, ידיעה מעולה של השפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2018.

 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

פרופ' אוריה שביט, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל

Shirelplg@tauex.tau.ac.il

 

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-10 במארס 2018

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית (2017/אקדמי/236)

היחידה המציעה: החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 04/02/2018
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

 

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום הלשון העברית. המכרז פתוח לחוקרות ולחוקרים של כל תקופות הלשון.

 

המשרה מחייבת הוראה בשפה העברית של מגוון קורסים בתקופות הלשון ויכולת לבצע מחקר עצמאי ולפרסם בכתבי עת שיפוטיים בארץ ובעולם. מועמדות ומועמדים מתאימים מוזמנים להציע את מועמדותם.

המשרה תאויש בחודש אוקטובר 2018.

 

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל

פרופ' משה מורגנשטרן, ראש החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית,

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל mmorgen@post.tau.ac.il

 

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 4 בפברואר 2018

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

מזכיר/ת תוכנית/ ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות/ הפקולטה למדעי החברה (2017/פרסום/235)

היחידה המציעה: הפקולטה למדעי החברה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 21/12/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

ריכוז הפעילות האדמיניסטרטיבית של התוכנית ללימודי הגירה, כולל :

פרסום התוכנית ושיווקה,  מתן מענה למתעניינים מהארץ ומחו"ל, טיפול במועמדים וסיוע בקליטתם. טיפול שוטף בתלמידים במהלך לימודיהם עד לסגירת התואר.

קשר עם צוות המורים בתוכנית. קבלת קהל. קשר עם גורמים באוניברסיטה ועם גורמים בחו"ל, לרבות תכתובת שוטפת עמם. אחריות לעדכון אתר האינטרנט של התוכנית. מתן שירותי מזכירות לראש התוכנית.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

הערה:  נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך.

 

 

דרישות המשרה:

תעודת בגרות מלאה לפחות. רצוי תואר אקדמי. תישקל מועמדותם של עובדים ותיקים שאינם עומדים בדרישה לתעודת בגרות מלאה ועברו השתלמויות רלוונטיות לתפקיד.

ניסיון בתפקיד אדמיניסטרטיבי, רצוי בתחום מינהל תלמידים. רצוי ניסיון בעבודה עם עולים חדשים ומול גורמים בינלאומיים.

ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות  ושליטה מלאה בתוכנות Office.

ידיעת השפה העברית על בוריה. ידיעת השפה האנגלית ברמת שפת אם, לרבות יכולת ניסוח ברמה גבוהה בכתב ובע"פ.

יכולת התמודדות עם לחץ ועומס משימות. יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בצוות. כושר ארגון ותיאום. מכוונות למתן שירות ויחסי אנוש טובים.

עובד/ת מעבדת הוראה ביה"ס לרפואת שיניים/ הפקולטה לרפואה (2017/פרסום/236)

היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 21/12/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

סיוע בביצוע עבודת מחקר היסטולוגי ומולקולרי במעבדת הוראה בתחום פתולוגיה אורלית ומתן שירות לסגל ביה"ס ולסטודנטים בנושאים אלו. הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים בביצוע ניסויים.

פיקוח על התנהלות בטיחותית במעבדה. מתן שירות ביופסיות (עיבוד, חיתוך וצביעה של דגימות רקמה בחלל הפה). הפעלת מכשור מעבדתי בביולוגיה מולקולארית. אחריות לאחזקה השוטפת של המעבדה, להפעלת הציוד ולתקינותו. טיפול שוטף בענייני המעבדה, לרבות טיפול בהזמנות רכש וניהול תקציב. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך. 

 

הערה : תתאפשר גמישות בימי העבודה

 
דרישות המשרה:

תואר אקדמי בתחומי ביולוגיה. רצויה תעודה של עובד מעבדה רפואית מטעם משרד הבריאות.

ידע וניסיון בעבודה במעבדה בתחום ההיסטולוגיה. ידיעה טובה של השפות עברית ואנגלית.

יכולת תפעול ואחזקה של מכשור מעבדתי- רצויה. יכולת הדרכה. יכולת עבודה עם מערכות ממוחשבות. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. כושר ארגון ותיאום.

מודעות גבוהה למתן שירות ויחסי אנוש טובים.

 

גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים (2017/אקדמי/230)

היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/01/2018
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב

 

 

היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים

מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15.1.2018

 

בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המועמד חייב להיות בעל תואר Ph.D ופוסט-דוקטוראט במדעים ביו-רפואיים. מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר עצמאיות ותחרותיות יחד עם הוראה מצויינת בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה.

 

תחומי המומחיות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ננו-טכנולוגיה, תורת התא, ביופיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, פרמקולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה. ניסיון מחקרי בנושאי ביולוגיה של התא, דלקת ואימונולוגיה – יהווה יתרון.

 

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

 

על המועמד להמציא: 1. קורות חיים במתכונת הנדרשת הכוללת רשימת פרסומים. 2. מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את (א) הפעילות המחקרית עד כה, (ב) מחקרים נוכחיים ו (ג) תוכניות מחקר עתידיות.  3. מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב בהתבסס על הקורסים בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה. 4. שלושה מכתבי המלצה (חובה מכתבים מהמנחה של עבודת הדוקטוראט והמנחה בפוסט דוקטוראט) ומכתב המלצה נוסף.

מכתבי ההמלצה  ישלחו ישירות אל:

פרופ' תמר ברוש

ראשת המחלקה לביולוגיה אורלית

ביה"ס לרפואת שיניים

אוניברסיטת תל אביב

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: tbrosh@post.tau.ac.il

משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה (2017/אקדמי/193)

היחידה המציעה: החוג לפיזיותרפיה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/12/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה

לשנת הלימודים תשע"ח

(הארכת מועד הגשה)

 

המשרה פתוחה למועמדים שהינם פיזיותרפיסטים בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D., ובוגרי בתר-דוקטורט.

עדיפות תינתן למועמדים בעלי PhD במדעי הרפואה והטבע.

עדיפות תינתן למועמדים עם ניסיון בהוראה.

על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים לפיזיותרפיה ולהנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי במחקר.

 

המשרה היא תקנית, במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

היקף משרה: 100%.

 

ההעסקה תתחיל בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ח .

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים ותוכנית מחקר עתידית.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוארך עד לתאריך : 31.12.2017

 

 

* כמצויין ב- med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת התר דוקטורט

 

 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המועמד ייבחר בהתאם לכישוריו האקדמיים, ניסיונו המקצועי והתאמתו לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

משרה פנויה לחבר סגל בכיר בארכיאולוגיה (2017/אקדמי/192)

היחידה המציעה: הפקולטה למדעי הרוח- החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/01/2018
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בארכיאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל עם זיקה לתחומי אמנות, סימבוליקה ואיקונוגרפיה

 

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום פונה למועמדות/ים למשרה בתחום:

 

הארכיאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל בארץ ישראל וסביבתה

עם זיקה למחקר והוראה גם בתחומי האמנות, הסימבוליקה והאיקונוגרפיה

 

מצופה מן המועמדות/ים להיות בעלי נסיון משמעותי בעבודת שדה ארכיאולוגית ונדרש מאיש/ת הסגל הנבחר/ת לייסד פרויקט ארכיאולוגי בשדה במהלך שלש שנות המשרה הראשונות. בנוסף, על המועמדות/ים לשלוט בתחומי התיאוריה והמתודולוגיה הרלוונטיים הן למחקר הארכיאולוגי והן למחקר בתחומי האמנות, הסימבוליקה והאיקונוגרפיה.

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית ובשפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2018.

 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.

המשרה היא תקנית ועשוייה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

פרופ' רן ברקאי, ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל barkaran@post.tau.ac.il

 

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה- 1 בינואר 2018

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב (2017/אקדמי/179)

היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/12/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב

 

 

היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים

מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15.12.2017.

 

בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה מוצעת החלה מועמד חייב להיות בעל תואר Ph.D ופוסט-דוקטוראט במדעים ביו-רפואיים. מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר עצמאיות ותחרותיות יחד עם הוראה מצויינת בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה.

 

תחומי המומחיות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ננו-טכנולוגיה, תורת התא, ביופיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, פרמקולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה עם הקשרים לתחום רפואת שיניים. ניסיון מחקרי בנושאי ביולוגיה של התא, דלקת ואימונולוגיה – יהווה יתרון.

 

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

 

על המועמד להמציא: 1. קורות חיים במתכונת הנדרשת הכוללת רשימת פרסומים. 2. מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את (א) הפעילות המחקרית עד כה, (ב) מחקרים נוכחיים ו (ג) תוכניות מחקר עתידיות.  3. מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב בהתבסס על הקורסים בביה"ס לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה. 4. שלושה מכתבי המלצה (חובה מכתבים מהמנחה של עבודת הדוקטוראט והמנחה בפוסט דוקטוראט) ומכתב המלצה נוסף.

מכתבי ההמלצה  ישלחו ישירות אל:

פרופ' תמר ברוש

ראשת המחלקה לביולוגיה אורלית

ביה"ס לרפואת שיניים

אוניברסיטת תל אביב

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: tbrosh@post.tau.ac.il

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block