Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.
עקבו אחרינו בפייסבוק כדי להתעדכן בכל המשרות החדשות בקמפוס.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מזכיר/ת מינהל ומצפה הכוכבים (JB-393) הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 27/06/2021
ספרן/ית (JB-482) הספרייה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר-מוס פנימי 27/06/2021
מזכיר/ת מכון (JB-481) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה פנימי 27/06/2021
עובד/ת תחזוקה (JB-483) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 27/06/2021
רכז/ת רווחה ותקשורת פנים ארגונית (JB-479) אגף משאבי אנוש פנימי 24/06/2021
מנהל/ת פרויקטים (JB-459) אגף הנדסה ותחזוקה חיצוני 24/06/2021
מזכיר/ת תלמידים לתואר שני (JB-480) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 24/06/2021
ראש/ת צוות מחשוב (JB-478) בית הספר לעבודה סוציאלית פנימי 23/06/2021
רכז/ת רכש מקומי (JB-469) אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 23/06/2021
מזכיר/ת מינהל וכוח אדם ( JB-468) הפקולטה למדעי הרוח חיצוני 22/06/2021
מזכיר/ת תלמידים (JB-476) היחידה ללימודי שפות פנימי 22/06/2021
ספרן/ית ניתוח נתונים (JB-477) הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס פנימי 22/06/2021
מ"מ מנהל/ת חשבונות - מדור בקרה והתאמות אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 20/06/2021
מ"מ רכז/ת נסיעות וזכויות אקדמיות אגף משאבי אנוש חיצוני 20/06/2021
עורכ/ת ויוצר/ת תוכן לפלטפורמות הדיגיטליות (JB-474) האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק פנימי 20/06/2021
רכז/ת משק וחשבונות (JB-475) הפקולטה למדעי החברה פנימי 20/06/2021
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
Tenure-Track Faculty Position The School of Plant Sciences and Food Security בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון חיצוני 01/10/2021
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל החוג להיסטוריה של עם ישראל חיצוני 01/09/2021
Senior Academic Position in the Department of Archaeology החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום חיצוני 22/07/2021
Senior Faculty Position at the Sackler Faculty of Medicine School of Public Health חיצוני 01/07/2021

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block