דרושים: משרות פנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לפניך אפשרות לסנן את סוגי ותחומי המשרות המוצעות כיום באוניברסיטת תל-אביב

מנהל/ת חשבונות יחידת השכר/אגף משאבי אנוש (2017/מכרז חיצוני/134)

היחידה המציעה: אגף משאבי אנוש
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 28/06/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

דיווח נתונים למערכת השכר בנושאי פנסיה, גמל והשתלמות. מעקב ועדכון רשומות העובדים בנושאים אלו. קשר עם קופות הגמל והפנסיה  

 וביצוע התאמות ותיקונים במערכת חילן בהתאם. קבלת קהל ומתן מידע לסגל עובדי האוניברסיטה. סיוע לצוות היחידה  בנושאים שבטיפול וביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

 

דיווח נתונים למערכת השכר בנושאי פנסיה, גמל והשתלמות. מעקב ועדכון רשומות העובדים בנושאים אלו. קשר עם קופות הגמל והפנסיה  

 וביצוע התאמות ותיקונים במערכת חילן בהתאם. קבלת קהל ומתן מידע לסגל עובדי האוניברסיטה. סיוע לצוות היחידה  בנושאים שבטיפול וביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

כפיפות: למנהל יחידת השכר

כפיפות : למנהל יחידת השכר

דרישות המשרה:

השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות) לפחות.  סוג 2 לפחות בהנהלת חשבונות או תואר בתחומי חשבונאות/כלכלה או בתחום דומה. בוגר/ת קורס חשבי שכר- יתרון.

ידע וניסיון בתחום השכר ו/או בהנהלת חשבונות. ניסיון בתחומי קרנות פנסיה וגמל - יתרון. היכרות וניסיון בעבודה במערכת חילן. הכרת מערכת "אופק" - יתרון. ידע וניסיון בתוכנותOFFICE, בדגש  על EXCEL.

ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה באנגלית. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. כושר תיאום, ארגון ומעקב. יכולת התמודדות עם עומס משימות ועמידה בלוחות זמנים. מכוונות למתן שירות ויחסי אנוש טובים.

עוזר/ת מינהלי/ת- המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים- הפקולטה למדעי הרוח (2017/פרסום/131)

היחידה המציעה: הפקולטה למדעי הרוח
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: | מועד אחרון להגשה: 28/06/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

אחריות כוללת למינהל המרכז וסיוע שוטף לראש המרכז במכלול הנושאים שבטיפול, לרבות:

טיפול בקשרי החוץ של המרכז, קשר עם מוסדות אקדמיים בחו”ל וסיוע בקידום יוזמות לשת"פ. ניהול תקציב המרכז, מעקב אחר קרנות ותקציבי מחקר. מעקב אחר הוצאות והכנסות. טיפול בנושאי כוח אדם. אחריות לנושאי רכש וציוד, לרבות ביצוע הזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום. הפקת אירועי המרכז (כנסים, ימי עיון, הרצאות אורח וכו') בתיאום עם גורמים באוניברסיטה ועם ספקים חיצוניים. טיפול בנסיעות של סגל וסטודנטים לכנסים בחו"ל. טיפול באורחי המרכז, מהארץ ומחו"ל. ניהול הפורומים השונים של המרכז. ניהול האתר, תחזוקתו ועדכונו. אחריות להפקת פרסומים. קשר ותיאום עם מגוון גורמים, פנימיים וחיצוניים, בארץ ובחו"ל. טיפול במלגות לסטודנטים וסיוע למכונים המסופחים למרכז.  ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

כפיפות : לראש המרכז ולמשנה המינהלי לדקאן.

 
דרישות המשרה:

השכלה תיכונית (תעודת בגרות) לפחות. רצויה השכלה אקדמית. ניסיון של מספר שנים בעבודת מינהל מגוונת ועצמאית, רצוי בתחום תקציב ו/או כוח אדם. ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה, לרבות יכולת ניסוח בכתב ובע"פ בשפות אלו. ידיעת שפה אירופית נוספת - יתרון. ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, כולל שליטה מלאה בתוכנות OFFICE. שליטה במערכת ERP- רצויה.  כושר תכנון וארגון. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. יכולת התמודדות עם עומס ועמידה בלו"ז. מכוונות למתן שירות ויחסי אנוש טובים.

 

מנהל/ת משו"ב (מרכז שליטה ובקרה) ומ"מ מנהל יחידת הביטחון - אגף הנדסה ותחזוקה (2017/מכרז/129)

היחידה המציעה: אגף הנדסה ותחזוקה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 27/06/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

אחריות לתפעול השוטף של מרכז השליטה והבקרה (משו"ב) ומילוי מקומו של מנהל יחידת הביטחון בהיעדרו, לרבות:

 • אחריות לביצוע מגוון משימות המשו"ב (בתחומי ביטחון, תחזוקת שבר וחנייה).
 • אחריות לאיוש בעלי תפקידים בשעות פעילותו.
 • אחריות להכנת נוהלי עבודה בנושאים שבטיפול.
 • ניהול צוות העובדים והנחייתם.
 • ריכוז הטיפול באירועים חריגים ובמצבי חירום, עדכון בעלי תפקידים בקמפוס וקשר עם כוחות החירום וההצלה.
 • אחריות לרישום כלל המשימות, השגרתיות והמזדמנות, ברחבי הקמפוס ובקרה אחר ביצוען.
 • אחריות לתפעול השוטף ולתקינות של כלל הציוד ומערכות הבקרה, הצילום והמיגון, לרבות אחריות להתקנה ותחזוקה של מערכות וציוד.
 • אחריות להפקת דו"חות וניתוח נתונים.
 • אחריות על חדר הנשק בהתאם להנחיות המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל.

ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך וכפי שיוטלו על ידי מנהל יחידת הביטחון.

דרישות המשרה:

אחריות לתפעול השוטף של מרכז השליטה והבקרה (משו"ב) ומילוי מקומו של מנהל יחידת הביטחון בהיעדרו, לרבות:

 • אחריות לביצוע מגוון משימות המשו"ב (בתחומי ביטחון, תחזוקת שבר וחנייה).
 • אחריות לאיוש בעלי תפקידים בשעות פעילותו.
 • אחריות להכנת נוהלי עבודה בנושאים שבטיפול.
 • ניהול צוות העובדים והנחייתם.
 • ריכוז הטיפול באירועים חריגים ובמצבי חירום, עדכון בעלי תפקידים בקמפוס וקשר עם כוחות החירום וההצלה.
 • אחריות לרישום כלל המשימות, השגרתיות והמזדמנות, ברחבי הקמפוס ובקרה אחר ביצוען.
 • אחריות לתפעול השוטף ולתקינות של כלל הציוד ומערכות הבקרה, הצילום והמיגון, לרבות אחריות להתקנה ותחזוקה של מערכות וציוד.
 • אחריות להפקת דו"חות וניתוח נתונים.
 • אחריות על חדר הנשק בהתאם להנחיות המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל.

ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך וכפי שיוטלו על ידי מנהל יחידת הביטחון.

מבקר/ת האוניברסיטה (2017/מכרז/2536)

היחידה המציעה: לשכת מבקר האוניברסיטה
מעמד משרה: חוזה אישי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

לשכת המבקר הפנימי באוניברסיטת תל אביב הינה יחידה בלתי תלויה של האוניברסיטה, המייעצת לוועד המנהל ולהנהלה של האוניברסיטה. מבקר האוניברסיטה מבצע בדיקת תהליכים, מתוך מגוון פעילויות של האוניברסיטה, בהתאם לתוכנית ביקורת. המבקר מציג לוועדת הביקורת דו"חות ביקורת, הכוללים המלצות לשיפור, וכן עורך מעקב אחר יישום המלצות והחלטות הקשורות לביקורת. נוסף על כך, המבקר משמש כממונה על תלונות העובדים והציבור

לתשומת לב - נוסח המכרז הקובע כמפורט בקובץ המצורף

דרישות המשרה:
 • יחיד (שאינו חברה), תושב ישראל.
 • לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 • בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל  או תואר אקדמי המוכר על ידי משרד החינוך באחד מאלה - כלכלה ו/או חשבונאות ו/או משפטים או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
 • ניסיון במשך 5 שנים לפחות בעבודת ביקורת, כהגדרתה בחוק הביקורת הפנימית, במהלך 10 השנים האחרונות, מתוכן ניסיון של 3 שנים לפחות בביקורת פנימית בגופים בעלי סדר גודל ומאפיינים דומים לאוניברסיטת תל אביב.

תינתן עדיפות למועמד בעל :

 • רקע וניסיון בתחומי כלכלה ו/או חשבונאות ו/או משפטים.
 • תואר שני באחד מהתחומים המצויינים לעיל ו/או בביקורת פנים.
 • ניסיון כמבקר פנים שהיה מבקר ראשי ולמספר שנות הוותק בתפקיד.
 • הסמכה פורמאלית בנושאי ביקורת במערכות ממוחשבות.

את מסמכי המועמדות יש להעביר, לחברת קינן שפי, אשר מונתה ללוות את ההליך כגורם מסייע, לכתובת מייל:

drushim@keinan-sheffy.co.il (משרה מספר 2536) .

הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים כמצוין בקובץ המצורף- לא תיבחן. 

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד. רק פניות מתאימות תענינה.

מזכיר/ת תלמידים - הפקולטה למשפטים (2017/מכרז/126)

היחידה המציעה: הפקולטה למשפטים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 25/06/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

טיפול בענייני תלמידים, לרבות מתן מענה לפניות תלמידים וסגל הוראה, קבלת קהל, ייעוץ והכוונה למועמדים ולתלמידים. מעקב אחר מילוי חובות אקדמיים ויישום החלטות ועדת ההוראה. ארגון חומר לימודי, טיפול בבחינות, רישום לקורסים ודיווח ציונים. הזנת נתונים למערכת הממוחשבת. סיוע בארגון טקסים. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

 

 

הערה: נדרשת נכונות לעבודה בשעות אחה"צ ובשעות נוספות.

דרישות המשרה:

השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות) לפחות. רצויה השכלה אקדמית. ניסיון בעבודת מזכירות עצמאית. רצוי ניסיון בתחום מינהל תלמידים, לרבות הכרת מערכת מינהל תלמידים. ידיעת השפה העברית על בוריה, כולל יכולת ניסוח בכתב ובע"פ. ידיעה טובה של השפה האנגלית. ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, כולל שליטה מלאה בתוכנות OFFICE  ובאינטרנט. יכולת התמודדות עם עומס ולחץ. כושר תיאום ויכולת ארגון ומעקב. יוזמה ואחריות.  יכולת עבודה עצמאית ובצוות. יחסי אנוש טובים ומכוונות גבוהה למתן שירות.

מנהל/ת חשבונות- יחידת החשבות (2017/מכרז/125)

היחידה המציעה: אגף הכספים כלכלה ותקציבים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 22/06/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

טיפול שוטף בחשבוניות ספקים, הקמת ספקים ועדכון אישורי מס. קיום ממשקים שוטפים עם מדורים מקבילים באגף ועם גורמים נוספים בקמפוס. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל פי הנחיית מנהלת המדור.

 

כפיפות: למנהלת מדור ספקים ומוטבים

 
 
 
דרישות המשרה:

השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות) לפחות. תישקל מועמדותם של עובדים ותיקים שאינם עומדים בדרישה לתעודת בגרות מלאה ועברו השתלמויות מקצועיות רלבנטיות לתפקיד. סוג 2 לפחות בהנהלת חשבונות או תואר בתחומי חשבונאות/כלכלה או בתחום דומה.  ניסיון   של מס' שנים בהנהלת חשבונות ממוחשבת. רצוי ידע וניסיון בעבודה עם מערכת ERP . ידע וניסיון בתוכנות OFFICE, לרבות שליטה ב-EXCEL. רצויה היכרות עם נהלי האוניברסיטה. ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה בשפה האנגלית. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. כושר ארגון ומעקב. יכולת עבודה בעומס. מכוונות למתן שירות ויחסי אנוש טובים. 

 

 

טכנאי/ת מעבדת הדגמות- ביה"ס לפיזיקה (2017/פרסום/127)

היחידה המציעה: הפקולטה למדעים מדויקים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 25/06/2017
מיועד ל: עובדים פנימיים תקניים בלבד. רק פניות מתאימות תענינה.

הכנה והרכבת הדגמות של חוקים פיזיקליים לקורסים השונים, בהתאם לדרישות המרצים. הצגת הדגמות בפני סטודנטים במהלך ההרצאות.
פיתוח ושיפור של ניסויים חדשים וקיימים. תפעול טכני ומנהלי של מעבדות ההדגמה בפיזיקה. אחזקה שוטפת של מערכות הציוד והמכשור
לניסויים. טיפול בהזמנה וברכישה של ציוד למעבדה. סיוע בניהול מערך מלאי הציוד והמכשור. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך .
הערה : נדרשת נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובימי ו' , בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:

טכנאי/הנדסאי מוסמך או מהנדס אלקטרוניקה/חשמל.

תואר אקדמי בפיזיקה - יתרון.

ניסיון מוכח בתפעול ציוד חשמלי/אלקטרוני/מכני. 

רצוי ניסיון בעבודה במעבדות הוראה.

שליטה טובה בשפות עברית ואנגלית.

שליטה בתפעול מחשבים אישיים וציוד אורקולי, לרבות ידע בחומרה, תוכנה וממשקים.

יכולת עבודה עצמאית ובצוות.

יחסי אנוש טובים ומודעות גבוהה למתן שרות.

עורך/ת מדעי/ת- המכון ללימודים מתקדמים (2017/פרסום/124)

היחידה המציעה: המכון ללימודים מתקדמים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 21/06/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

ניסוח, עריכה, הדפסה והגהה של מגוון חומרים ומסמכים בשפה האנגלית במכלול הנושאים שבטיפול המכון כולל:    תכתובת רשמית עם אורחי המכון ועם התורמים וניסוח הזמנות להרצאות.  עדכון שוטף של נתונים באתר המכון, כולל איתור מידע באינטרנט ועדכון פרטי האורחים באתר. אחריות להכנת תקציר קו"ח של אורחים חדשים. הכנת דו"ח פעילות שנתי של המכון. סיכום מאמרים של עמיתי המכון. הכנת האלבומים השנתיים של פעילויות המכון, טיפול בהדפסה ובכריכה מול בית הדפוס וטיפול במשלוח האלבומים. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך.

הערה : נדרשת עבודה בשעות נוספות, בהתאם לצורך.

 
דרישות המשרה:

השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות) לפחות, רצויה השכלה אקדמית. שליטה בשפה העברית וידיעת השפה האנגלית ברמת שפת אם, לרבות יכולת ניסוח. ניסיון בעבודת מזכירות. שליטה בהדפסה. רצוי רקע בעריכה.  ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות, כולל שליטה בתוכנות OFFICE. יכולת עבודה עצמאית ובצוות. יחסי אנוש טובים ומכוונות למתן שירות.

סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה (2017/אקדמי/113)

היחידה המציעה: החוג לפיזיותרפיה
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

 

משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה

לשנת הלימודים תשע"ח

 

המשרה פתוחה למועמדים שהינם פיזיותרפיסטים בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D., ובוגרי בתר-דוקטורט.

עדיפות תינתן למועמדים בעלי PhD במדעי הרפואה והטבע.

עדיפות תינתן למועמדים עם ניסיון בהוראה.

על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים לפיזיותרפיה ולהנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי במחקר.

 

המשרה היא תקנית, במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

היקף משרה: 100%.

 

ההעסקה תתחיל בשנת הלימודים תשע"ח (1.10.2017).

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים ותוכנית מחקר עתידית.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.6.2017

 

 

* כמצויין ב- med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת התר דוקטורט

 

 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המועמד ייבחר בהתאם לכישוריו האקדמיים, ניסיונו המקצועי והתאמתו לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

קול קורא להצטרפות לסגל האקדמי בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן (2017/אקדמי/99)

היחידה המציעה: הפקולטה למשפטים
מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/09/2017
מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

 

 

קול קורא להצטרפות לסגל האקדמי בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב מזמינה חוקרות וחוקרים מצטיינים בכל תחומי המחקר המשפטי להציג את מועמדותם להצטרפות לפקולטה במשרה של חבר/ת סגל בכיר, במסלול אקדמי לקביעות (tenure track), החל בשנת הלימודים תשע"ט. הפקולטה למשפטים שואפת להישגיות מחקרית ולמצוינות בהוראה, תוך מחויבות לקהילה.

 

דרישות סף:

למועמדים בראשית דרכם האקדמית:

 • תואר PhD, LLD, JSD או SJD (דוקטור במשפטים), או PhD בתחום מחקר אחר אם העבודה עסקה בחקר המשפט, או זכאות לתואר כאמור עד מועד תחילת ההעסקה באוקטובר 2018.
 • פרסומים (או מאמרים שהתקבלו לפרסום) בכתבי עת אקדמיים שפיטים או בהוצאות לאור אקדמיות. אם אין פרסומים, יש להגיש טיוטה כמעט מלאה של עבודת הדוקטורט.

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

 • מכתב פנייה בצירוף פרטי קשר מלאים.
 • קורות חיים אקדמיים מפורטים, ובכלל זה זכיות במענקי מחקר, רשימת פרסומים מלאה, השתתפות בכנסים, הוראה, וכל ניסיון אקדמי רלוונטי אחר.
 • עותקים של פרסומים אקדמיים.
 • תכנית מחקר (עד 3 עמודים).
 • תיאור כללי של תחומי עניין בהוראה וכן קורסים קודמים (אם יש).
 • דוחות הוראה וסקרי הוראה במוסדות אחרים (אם יש).
 • שמות של עד שלושה ממליצים אפשריים, בעלי ניסיון אקדמי ומוניטין מתאים, בצירוף פרטי הקשר שלהם. אחד הממליצים יכול להיות מנחה עבודת הדוקטורט.

מועמדות ומועמדים מוזמנים לפנות לדקאן הפקולטה, פרופ' שרון חנס, עד 1 בספטמבר 2017, לכתובת דואר אלקטרוני:

batshevc@tauex.tau.ac.il

 

ההצטרפות כפופה לכללי האוניברסיטה ולאישור מוסדותיה; הפקולטה והאוניברסיטה אינן מתחייבות למנות מועמד כלשהו ועשויות לאתר מועמדים מתאימים באפיקים נוספים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block