Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.
עקבו אחרינו בפייסבוק כדי להתעדכן בכל המשרות החדשות בקמפוס.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מרכז/ת מזכירות תלמידים תואר ראשון (JB-437) ביה"ס לקולנוע ולטלוויזיה/ הפקולטה לאמנויות פנימי 18/04/2021
מזכיר/ת תלמידים (JB-436) החוג ללימודי מזרח אסיה פנימי 18/04/2021
אחראי/ת חומרים מסוכנים (JB-390) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 18/04/2021
אחראי/ת טכני/ת מעבדת הוראה לאנטומיה (JB-429) הפקולטה לרפואה חיצוני 18/04/2021
עובד/ת תחזוקה (JB-428) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה חיצוני 18/04/2021
רכז/ת משק (JB-421) ביה"ס לרפואת שיניים/הפקולטה לרפואה חיצוני 18/04/2021
אחראי/ת אינוונטר ומזכיר/ת משק הפקולטה לרפואה פנימי 18/04/2021
עובד/ת תחזוקה (JB-431) הפקולטה למדעי החברה פנימי 13/04/2021
מזכיר/ת התכנית בעיצוב במה קולנוע וטלוויזיה (JB-432) הפקולטה לאמנויות פנימי 13/04/2021
עוזר/ת מינהלי/ת- החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה (JB-433) הפקולטה לרפואה פנימי 13/04/2021
אחראי/ת אוסף ספריית מהלמן (JB-434) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 13/04/2021
אחראי/ת סדנת אדריכלות (JB-435) בית הספר לאדריכלות/הפקולטה לאמנויות פנימי 13/04/2021
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
Tenure-Track Faculty Position The School of Plant Sciences and Food Security בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון חיצוני 01/10/2021
סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה החוג לריפוי בעיסוק 10/05/2021
Faculty Position at the Sackler Faculty of Medicine החוג לריפוי בעיסוק חיצוני 10/05/2021
קול קורא למשרת חבר/ת סגל אקדמי בכיר בחוג לתולדות האמנות במסלול המחקרי החוג לתולדות האמנות חיצוני 27/04/2021
Call for Applications for Islamic Art/ History of Middle Eastern Art החוג לתולדות האמנות חיצוני 27/04/2021

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block