עיקרי תקנות שכר הלימוד לתעודת הוראה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

א. תלמיד ישלם לפי חלקיות לימודיו. תלמיד הממשיך לימודיו מעבר לשנתיים, ישלם תוספת גרירה. תלמיד הלומד בהיקף המחייב תשלום הנמוך מ-25% שכר לימוד בשנה, ישלם תוספת תקורה.

 

להלן נוסחת החישוב:

 

ב. תלמיד שיצבור שכר לימוד בשיעור של 100% במשך שנתיים ברצף (עד תום הסמסטר הרביעי), ישלם במהלך השנה השנייה ללימודיו שכר לימוד לפי חלקיות לימודיו ללא תוספת תקורה.

 

ג. תלמידים לתעודת הוראה המקבלים פטור אקדמי ע"ס לימודים בתואר ראשון או שני, שלמדו באוניברסיטת תל-אביב בחוג לחינוך, ישלמו בהתאם לחלקיות לימודיהם. יחד עם זאת, מינימום שכר הלימוד לתעודה יהיה 75% שכר לימוד.

 

ד. תלמיד הלומד במקביל בשני  מסלולים או יותר ישלם את שכר הלימוד הנובע מצירוף שכר הלימוד שיידרש בגין כל מסלול בנפרד. החיוב בכל מסלול יהיה בהתאם להיקף הלימודים ולא פחות מ- 75% בכל מסלול.

 

ה. פטור משכר לימוד עבור תעודת הוראה במתמטיקה חל על כל תלמיד תואר שני או שלישי במדעים מדויקים/ הנדסה/ חינוך מתמטי, שיירשם ללימודי התעודה כל עוד הוא רשום לתואר. התלמיד אינו חייב לסיים את לימודי התעודה במהלך לימודיו לתואר. פטור זה אינו חל על התשלומים הנלווים.

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block